De Christelijke gemeenschap

Het is de apostel Johannes die het ‘oude’ gebod van elkaar liefhebben, de naaste liefhebben als onszelf, herhaalt en toch ook geeft. Geïnspireerd door de Heilige Geest mag hij schrijven aan de broeders in Christus waarbij het één of het ander is. Zwart of wit, leven of dood, licht of duisternis. De Christelijke gemeente is een gemeenschap, de gemeenschap met elkaar in Christus. Zo werkt God en geeft Hij mensen aan elkaar, we zijn op elkaar aanwezen. Hoeveel hebben we elkaar nodig!? Daarvan zijn zegeningen te verwachten.

1 Johannes 2 vers 7: ‘Broeders! Ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat gij van den beginne gehad hebt; dit oud gebod is het woord, dat gij van den beginne gehoord hebt‘.

Het onderwerp komt vaker voor in de zendbrief van Johannes. Christelijke liefde en gemeenschap. In Christus. Christelijke liefde is zo belangrijk. Johannes schrijft dat hij geen nieuw gebod geeft. Het gebod om elkaar lief te hebben. Niet een welbepaalde ander. Maar broeders. Gemeente waar we toe behoren. Niet zomaar een onbepaalde groep.

Een gebod voor het nieuwe leven. Gebod van de beginne gehad. Van het begin van de tijd, de wereld? Johannes spreekt in het Evangelie nog van daarvan. Kan hier niet zo zijn. Want wordt van mensen gezegd. Van het begin van het Oude Testament. Vergelijking met het Oude Testament. Ander liefhebben als onszelf. Een oud gebod. Wat bedoelt Johannes met ook een nieuw gebod? Het is mysterieus. Ik geef je niets nieuws, gegeven het gebod door Mozes. En tegelijkertijd het is nieuw. Fris. Voor bekeerde mensen. Evangelietijd. Nu gered door Christus. Nieuw gebod voor hen. Nieuwe kracht.

De duisternis is voorbij. Het is waarachtig in Hem. Johannes 14. Een nieuw gebod geef Ik u dat u elkander lief heeft zoals Ik u liefheb. Johannes brengt voor wat Jezus eerder zei. Voor hen met een nieuwe natuur. Hier zijn details. Waarachtig in Hem. Dat is vanzelfsprekend: Zijn natuur vervuld met liefde. Niet voor Zichzelf maar voor de Zijnen. Hij kwam om te lijden. Een onuitsprekelijk lijden in Zijn ziel. Hij is de man van de liefde.

Als we iets van Hem in ons hebben. Hem volgen. Naar Hem verlangen. Dat ook liefde tot de broeders en zusters. Het geduld dat Hij toonde voor mensen. De opgestane Heere ging met dezelfde gevoeligheid om met Zijn discipelen. Eeuwige toekomst. Waarachtig in Hem. Ook waarachtig in jou. Met de bekering in je geplant. De oude natuur is er ook nog. De nieuwe natuur moet voorrang krijgen. Instinct voor liefde. Oude natuur duikt nog zo sterk op. Liefde is een van de grote dingen van het nieuwe leven.

De duisternis gaat voorbij. Sommige mensen zeggen, het is niet waar, dat de duisternis hier bedoeld de ceremoniële wetten zijn. Ook als onbekeerde kun je liefde hebben. Toch altijd iets van rivaliteit. Waarmee dat toch? Strijd tussen tweelingen is er vaak. Is een beeld van menselijk geslacht. Voor de bekeerde is de duisternis voorbij. Nieuwe natuur. We hebben beide een ervaring in Christus. Overtuigd. Schaamte over onszelf en wat eruit komt. Realiseren ons wat Christus deed voor ons. Vernederen ons voor Hem. Een nieuw leven, een nieuw begrip. Eeuwige dingen. De liefde van Christus. We zijn Zijn kinderen. Toekomst voor het oog. Weg naar de hemel. We worden daar eenmaal ontvangen. We hebben dezelfde roeping. Te leven voor Hem. De taak om te getuigen. Te leren. Hem meer te kennen. Geen behoefte meer aan de wereld. We leven onder Zijn liefde. Als iemand ons corrigeert, dan vliegen we niet op maar zijn gevoelig en aanraakbaar. Laten ons corrigeren. Hetzelfde verstaan.

In de samenleving mensen hebben een liefde voor oorlogsgames. Ik verwonderde me erover. Of mensen in Opera. Hoeveel reden te meer hebben wij gemeen van echte dingen! Gezamenlijk en gemeenschappelijk het licht van de Heere. De kerk, wat is dat? Een leger. Strijden tegen satan en winnen van zielen. Een groot ziekenhuis. Allemaal onderdeel van het personeel. Onderwijzen in het Woord onszelf en anderen. Het waarachtige licht schijnt nu.

Er is geen mogelijkheid om je af te melden voor het christelijk leven. Als je de zendbrief van Johannes leest, dan moet je iets opvallen. Ja: geïnspireerd door de Heilige Geest. God gebruikt het. Bij Johannes is het zwart of wit. Er is geen grijs. Wie zijn broeder nog haat. O als je zegt: ik haat de broeder niet, geldt mij niet. Mis je het punt. Hij denkt in het gehele spectrum van haat. Niet gevoelig voor anderen? Niet benaderbaar, je voorkomt dat je er bent voor mensen.

Voorbeeld van iemand die niet door een jongere als broeder aangesproken wenste te worden. Wilde ‘Sir’ genoemd worden. Zat niet goed daarmee. Is er trots? Bepaalde manier waarop we benaderd willen worden? Johannes schaart het onder haat. Zwart of wit. Haat zijn broeder die is in duisternis tot nu toe. Wat Johannes bedoelt is dat je je zo gedraagt als dat je niet gered bent. Ik vind deze kerk leuk. Maar ik blijf mijzelf. Geen optie. Ik wandel in duisternis dan en er is geen licht.

Als je spreekt met mensen, zoals vers 10 beschrijft, doordeweeks ontmoeten. Die zijn broeder liefheeft, blijft in het licht. Samenwerken in de kerk. Dat maakt je stabiel. Deze persoon is niet hier vandaag en morgen gegaan. Maakt je stabiel. Je bent het niet. De christenen die niet betrokken zijn met andere christenen, zijn dat niet. En er is geen ergenis in hem. Hij is niet de bron van een schandaal. Zonder gemeenschap zal dat er zijn. De beloften van de Schrift worden vervuld. De zegen van meehelpen in de gemeenschap. Het is niet een optie. Wat is de kerk? Mensen die samenkomen voor lessen? Gaat om dienstbaar te zijn. Ik ben te druk. Dat is geen goede houding.

Die zijn broeder haat is in de duisternis. De duisternis heeft zijn ogen verblind. Als in een donkere kamer. Geen richting. Als christen weet je welke richting je gaat. Op de weg naar de hemel. Zielen die gered worden heeft prioriteit. Nu weet ik waarom ik mij soms zo slecht voel als ik hier betrokken ben bij het werk. De duisternis heeft zijn ogen verblind.

Hoeveel hebben we elkaar nodig. Deel van elkaar. In gebeden. Anders helpen. De Heere wil zo zegenen. Velen van u doet dat. Toch zijn er die zichzelf vele zegeningen ontzeggen door niet betrokken te zijn. We hebben vanmorgen het oude gebod gezien en het nieuwe, zelfde, gebod.

 

Zondag 2 juni 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 1 Johannes 2 vers 7