Het geestelijke leven volhouden

Het geestelijk leven is niet af bij de bekering maar dient volgehouden te worden. God bewaart de Zijnen en roept in Zijn Woord op om niet te zondigen en Zijn geboden te bewaren. De apostel Johannes, geïnspireerd door de Heilige Geest, schrijft met bewogenheid aan de nieuwe gelovigen dat de strijd tegen de zonden gestreden moet worden. Haten wij de zonden? Beteren wij ons leven? Functioneert het geweten? Wie Zijn Woord bewaart, in dien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Zo groeien wij in de liefde tot Hem.

1 Johannes 2 vers 1: ‘Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij den Vader, Jezus Christus, den Rechtvaardige‘.

Het geestelijke leven volhouden

De apostel Johannes beschrijft in alle eenvoud hoe het geestelijk leven volgehouden wordt. Johannes gebruikt, geïnspireerd door de Heilige Geest, duidelijke beelden die herhaald worden. Maar we moeten voorzichtig zijn als iets herhaald is, dan zit er altijd iets nieuws wat gerelateerd is in. Het lijkt een herhaling maar het is verbonden.

Laat ik beginnen met een vanzelfsprekend beeld. Een plant zonder water groeit niet. Wie weet dat niet? Het geldt voor zoveel dingen. Ook voor het geestelijk leven. Het geestelijk leven kan verachteren als het niet bewaard blijft. Als het achterblijft het geestelijk leven, dan komt er werelds leven in plaats, oude zonden duiken op. Het Woord van God functioneert dan niet meer. Ook Gods kinderen kan het overkomen. Geestelijk leven is een geschenk. Zalig gemaakt door Jezus Christus. Ontvangen een nieuwe natuur en nieuwe kracht. Maar het moet volgehouden worden.

Mijn kinderkens. Hij spreekt tot de nieuwe gelovigen. Johannes is op hoge leeftijd, in de negentig. Met bewogenheid. Niet vergeten. Elke dag, elk uur is een strijd tegen zonden. Als we niet opletten verliezen we snel. Geen zaligheid bij werken maar bij genade. In gedachten houden. Als we niet in gedachten houden, vallen we snel in zonden. Dat u niet zondigt. Woorden, daden, gedachten. Doe ik zelfonderzoek? Reageerde ik erop? Zocht ik de hulp van God? Bracht ik het tot dood. Geweten. Het is het werk van de Heilige Geest. Nu heeft het zijn gevoeligheid verloren de zonden? De zonden, de geboden van de twee tafels van de wet van God.

Christenen zijn haters van de zonden. Wat aangrijpend als een slechte gedachte plaats krijgt en ons verblijdt. Teveel televisie kijken, hoeveel zonden komt er niet binnen. Komt in onze gedachten. Wordt het gehaat? Dromen. Hoe zit het daarmee? Is er trots? Welke functie? Wat mensen van je vinden. Hoe zie ik er dan uit? Voor jezelf. Het vervelende werk door anderen laten doen. Werd de zonden van tieners genoemd maar komt veel meer voor. Niets voor de Heere doen. Familie alles maken. Familie is heel belangrijk. Huis je alles. Niets voor de Heere. Het is een techniek van de boze. Opdat u niet zondigt. Oplettend voor geestelijk leven. We hebben bekering nodig. Je kunt alleen werkelijk bekeerd worden als er ook een vernieuwing is. Ook een verlangen en voornemen om het leven te beteren. Reformatie.

Als we zondigen, wij hebben een Voorspraak bij de Vader. De Advocaat. Onze gedachten gaan snel naar Christus die verzoening aan bracht. Een Helper, een Advocaat. Er zit meer in. Die voor ons pleit. In onze plaats. Hij leed en stierf voor de zondaar. Hij wil ons helpen. Helper. Hij kan je helpen. Bekering heeft in zich de verbetering. En Christus wil helpen. Houd in gedachten welke prijs voor jou is betaald. Hij is een Verzoening. De prijs die Christus betaalde. Het woord Verzoening komt van het Latijn. Genadig.

Gods toorn over de zonden in Christus. De haat tegen de zonden. Brandende toorn van God van ons weggenomen. Alleen door Christus die Zelf ook God is. In plaats van ons. Werd op Hem gelegd de straf. God de Vader hield Zijn ogen af en legde de toorn op de Zoon. Er was geen andere weg. Prijs moet betaald worden. Hij is rechtvaardig. Hoe kan Hij Zijn rechtvaardigheid en liefde laten staan? Alleen op een manier. Door het op Zijn Zoon te leggen. Denk aan de prijs, de kosten. Die Christus de Zaligmaker betaalde. Waarvoor? Leiden door het leven, weg naar de hemel brengen, elke dag en nacht vergeven.

Ik moet Zijn heiligheid in het oog houden. De prijs die Hij betaalde. Zijn wil zal geschiedde. Als ik nooit vergeet de prijs betaald voor mij. Het is zo belangrijk, onmisbaar. Hij is de Verzoening voor onze zonden, maar voor alle zonden. De hele wereld over. Niet voor elke zonde die gedaan is. Op de hele wereld is er maar een weg voor zondaren en dat is Christus.

Zijn geboden bewaren. Zijn positieve geboden. Je zekerheid is zo gebaseerd hierop. Morele geboden, relationele geboden. Mannen hebt u uw vrouw lief. Ben in gevoelig? En vriendelijk? Hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren. Hem nodig. Als het Woord uitgelegd wordt, lessen gedeeld worden. Dan niet thuis blijven zitten. Je lichaam als een levend dankoffer Hem offeren.

Vers 4. Indien iemand zegt dat hij Hem kent maar Zijn geboden niet houdt, die is een leugenaar. Die de zonden niet serieus neemt. Niet zich schaamt. Die niet zijn leven betert. Betekent het dat die onbekeerd is? We moeten het goed lezen. Het kan om verachtering gaan. Als je voor weken of maanden zo leeft, ben je niet eerlijk en oprecht. Je hebt niet de intentie om je leven te verbeteren. Je bent een leugenaar dan. Je pretendeert het te zijn maar je bent het niet. Je kunt een christen zijn. Dank God dat Hij je wil vergeven. Nu begrijp je dat hij schrijft ‘mijn kinderkens’.

Zijn geboden bewaren in vers 3 en 4. Houd in gedachten. Zie. Als we zijn geboden in gedachten houden. Leg ze in je Bijbel. Lees ze vaak. Romeinen 12 over leven voor de Heere. Efeze 5 over de liefde tussen man en vrouw. Houd het in het oog de geboden. Als we erop zien. In gedachten houden. Cruciaal.

Vers 5. De staat van je liefde. De liefde Gods volmaakt geworden. Vers 4. Leugenaar die Zijn geboden niet houdt, de waarheid is niet in hem. Vers 5. In Hem zijn. De verzen 4 en 5 zijn aan elkaar verbonden. Compleet in hen de liefde van God. Hoe kan ik groeien in de liefde van God? Zijn Woord en geboden bewaren. In gedachten houden. De liefde volmaakt wordt, compleet gemaakt wordt, perfect wordt. Hierin ook de zekerheid. Van nature hadden we dat niet. Ik zal Hem meer liefhebben.

Deuteronomium 10 vers 12: ‘Nu dan, Israël! wat eist de Heere, uw God van u dan den Heere, uw God, te vrezen, in al Zijn wegen te wandelen, en Hem lief te hebben, en den Heere, uw God, te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel’. Hier gaat het over hetzelfde. En in Deuteronomium 30 vers 16 en 19. In Johannes 2 vers 5 gaat het over het bewaren van Gods geboden. De liefde van God volmaakt. Liefde verandert als we de Heere dienen. Ontzag voor Hem. Geloof brengt dat je dicht bij Hem wandelt. De geboden van Zijn Woord. Hij roept ons op tot heiligheid. Je getuigenis hangt ervan af. Heiligheid is de expressie van liefde. Houd in gedachten de strijd tegen de zonden. Christus in het ogen houden. Houd in gedachten en in het oog Zijn geboden.

 

Zondag 26 mei 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. P. Masters – 1 Johannes 2 vers 1