Het oordeel van God over de zonden moet aan ons worden geopenbaard in het Evangelie. Van nature maken keren wij ons ervan af. Door God te negeren. Door te denken dat iedereen naar de hemel gaat. Door onszelf te rechtvaardigen. We zijn te beschuldigen en dat is God’s worsteling met de mensheid. Vanwege onze goddeloosheid van nature, vanwege onze ongerechtigheid en vanwege het ten onder houden van de waarheid in ongerechtigheid. Alleen door de kracht van God kan ons leven worden veranderd, het is de kracht tot zaligheid. Het Evangelie van Christus, in Hem alleen is vergeving van zonden.

Romeinen 1 vers 18: ‘Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden‘.

God’s worsteling met de mensheid

Dit vers spreekt over het oordeel van God vanwege de zonden. Het wordt geopenbaard in het Evangelie. Het moet geopenbaard worden. Dat God tegen de zonden is en het straft. Het kan nooit in de hemel komen. Dat moet ons geopenbaard worden door God.

Want de toorn Gods wordt geopenbaard van de hemel. Ten eerste waarschuwt het ons van drie fouten die het menselijk geslacht maakt. En dat God ons in het oordeel dan zal verwerpen. De eerste is het negeren.

Ik geef een voorbeeld, het gaat mank realiseer ik mij. Als voorbeeld een groep van een organisatie die reist naar een ander continent. Een zakenreis. Er hangt veel vanaf. Je bent de senior persoon. Je komt op de luchthaven en je komt erachter dat je je paspoort niet bij je hebt. Stel je voor, je sterft. Mensen staan bij je sterfbed. Je blaast je laatste adem uit. Mensen denken dat je dood bent en dat is ook zo naar het lichaam. Maar je ziel vliegt weg. Het is te laat dan.

Probeer ik mensen bang te maken? Nee, ik probeer het vers uit te leggen. De toorn van God geopenbaard. Dit is wat het erop lijkt. Dit zal onze toekomst zijn als we het negeren. Het Evangelie is goed nieuws. Maar het moet starten met ons te alarmeren, te waarschuwen. De toorn van God moet geopenbaard worden. De eerste grote fout die wij mensen, mannen en vrouwen, maken is God negeren. Je paspoort vergeten bijna aan het begin van de reis en het is nog veel groter.

De tweede fout is universalisme. Dat iedereen naar de hemel gaat. Bij elke begrafenis zelfs als mensen niets met God hebben gedaan in het leven. Het idee dat iedereen naar de hemel, uitgezonderd Hitler en Stalin dan, is compleet tegen wat de Bijbel leert. Hij genas de zieken. Hij predikte verzoening met God. De straf voor de zonden. Het is een menselijke fout.

De derde fout is zelfrechtvaardiging. Ik ben goed genoeg. Als ik nu niet goed genoeg ben, geef me dan tijd. Ik zal het zijn. Geen zonden is meer veroordelend. Dan zelfrechtvaardiging. De rijke jongeling zei dat: zeg me wat ik moet doen om de hemel te verdienen. Hij voelde zich beter dan anderen. Dat was zijn grootste zonde. Hij dat aangenaam voor God te zijn. Maar het is onmogelijk. Deze tekst maakt het duidelijk. Alleen als een mens wedergeboren is, anders kan hij het Koninkrijk van God niet zien. Ik heb drie fouten genoemd, nu ga ik drie beschuldigingen bespreken.

In het vers drie beschuldigingen. Wat is goddeloosheid? Wat onderscheid het met zelfrechtvaardigheid? Goddeloosheid is in het Nieuwe Testament vertaald met dat wat heeft te maken met onze attitude richting God. Eerbiedig, respectvol is wat we behoren te zijn. Goddeloosheid is de afwezigheid van eerbied en respect. Goddeloosheid is Hem negeren, Hem niet geloven. Geen respect tot Hem. Ze zijn de verkeerde attitude naar God toe. Als een jongen toen ik in school was, ik denk dat het niet meer gewoon is, was er een bepaalde manier van ‘stomme brutaliteit‘ door iets niet te zeggen maar je gezicht sprak boekdelen. Het is een goed beeld van dat we zelfs geen woord over God spreken maar brutaliteit uitstralen.

Dat is een goed voorbeeld van dit. We mogen geen woord spreken. Ongehoorzaam, niet respectvol. Dit is de eerste van de drie. De Tien geboden zijn geschreven op twee stenen tafelen. De eerste vier geboden gaan over God. Geen andere god voor Zijn aangezicht. Niet hypocriet zijn. De zondag te gedenken. Tot eer van Hem, aan Hem denken. De eerste vier geboden is onze plicht om God mee te eren. Wie betreft het? De heilige God. De Almachtige God. Geen groter voorbeeld van niet respectvol te zijn.

Ongerechtigheid van mensen is de tweede. Ons karakter en de dingen die we niet doen. Het gaat over de zonden van mannen en vrouw. Waarvoor we zullen geopenbaard worden. Slechtheid. Het heeft te doen met zonden in onze gedachten. Er zijn ook zonden die we doen en zelfs gepland hebben. Dat is slechtheid.

De apostel noemt de waarheid in ongerechtigheid. Het is zoveel tussen mensen. De soaps op televisies smullen ervan. Hebben we gelogen? Zijn we trots geweest? Heb je vandaag gezondigd? Vermenigvuldig met 365 dagen per jaar, de jaren dat je geleefd hebt, en verhoog het aantal omdat we ongetwijfeld veel meer gezondigd hebben dan we ons kunnen herinneren.

Een aantal jaren verleden hoorde ik het verhaal over een jongen. Hij ging naar school en hij was de meest cynische. Hij entertainde anderen met allerlei lessen vanuit de Bijbel. Tegen de tijd dat ze de school verlieten, en later Universiteit, waren de anderen atheïsten. Jaren later hij was als een zakenman in een hotelkamer in Amerika en las in de Bijbel. Dit vers, Romeinen 1 vers 18. Hij dacht: Paulus is een genieus. Hij las het hele boek. Toen hij thuis kwam ging hij meer lezen over de Bijbel. Hij las boeken. Hij kwam erachter hoe hij bezig was geweest om de Bijbel te bekritiseren. Hij deed er alles aan om de Bijbel in twijfel te trekken en hij realiseerde het. Dat is wat wij doen van nature. Ik was ook zo. Van onszelf zijn wij zo tegen God en houden we aan onszelf vast.

Ik wijs op vers 16 als we afsluiten. Het Evangelie. Het goede nieuws van Jezus Christus. De tweede Persoon die kwam uit de hemel naar deze wereld om de prijs te betalen voor zonden. Waarom noemt de apostel het de kracht God tot zaligheid. We zijn in ons hart zo tegen Hem. Niet in Hem geloven. Het is bij kracht van God dat onze gedachten geopend wordt. Het is door de kracht van God dat we ons realiseren wat we missen. Het is bij de kracht dat we Hem willen hebben, Hem verlangen en noodzaak Hem te hebben. Geloof in Hem te oefenen. Met schaamte voor God.

Het is door de kracht van God dat we voor Hem komen. Hij verandert ons leven. Het is door het geloof. De eerste fout is God negeren. De tweede fout is universalisme. De derde fout is zelfrechtvaardiging. God is verontwaardigd daarover. De derde fout is zelfrechtvaardigheid. Naar de hemel denken te kunnen gaan bij eigen verdienste zonder de vergeving van God. Beste vrienden, kom tot Christus voor vergeving , nieuw leven en Zijn liefde.

 

 

Zondag 24 mei 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – dr. P. Masters – Schriftlezingen Psalm 104 vers 1-13 en 24-35 en Lukas 18 vers 9-27