In de Bergrede onderwijst de Heere Jezus Christus Zijn discipelen en vandaag ons over het belang van het gebed. Het centrum van het christelijk leven. Wat bidden wij en hoe? Maar nog meer zegt het over tot Wie wij bidden: de hemelse Vader die in Zijn Zoon een vergevend God is. Bidt, en je zult ontvangen. Zoekt, en je zult vinden. Klopt, en je zal worden opgedaan.

Mattheüs 7 vers 7-11: ‘[7] Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en u zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. [8] Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. [9] Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? [10] En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? [11] Indien dan u, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!’.

Het belang van bidden

Leren, genezen en vergeven door de Heere Jezus Christus. De bergrede. Mattheüs 5-7. Augustinus noemt het een volmaakte standaard van het christelijke leven. We kijken vanmorgen naar een van de lessen. We zitten vanmorgen aan de voeten van de Heere Jezus Christus.

Onderscheidingsvermogen als het gaat over oordelen. Niet de splinter uit het oog nemen van je broeder als je er een balk in je eigen ogen is. Vers 6. Geen paarlen voor de zwijnen. Nieuw Testamentisch voor Prediker 3, tijd om te spreken en tijd om te zwijgen.

Onderscheidingsvermogen als het gaat om smeekgebeden. Vragen aan de Heere. De Heere spreekt over komen voor Zijn troon. Eerste gedeelte dat Christus zegt dat we moed en verzekerdheid moeten hebben in gebeden. En het tweede gedeelte dat de gebeden zeker zullen worden verhoord.

Geven aan de armen. En bidden. En vasten. Drie geestelijke disciplines. Het centrum is het gebed. Het model gebed, het gebed van de Heere. De 46 verzen voor het gebed van de Heere en dan 46 erna. Precies in het midden van de bergrede. Het is een andere herinnering dat gebed een fundamenteel onderdeel is van het christelijk leven. Er iets niets zoiets als een biddeloze christen, of er behoort geen biddeloze gemeente te zijn.

Moed in gebeden. Het openingsvers begint met de Joodse stijl. Herhaling zit erin en herkennen we uit het Oude Testament. Psalm 19 vers 1. Je zegt iets en herhaalt het met andere woorden. Vraag en het zal je gegeven worden. Bid en je zult verhoord worden. Zoek en je zult vinden. Bidden is zoals zoeken. Vragen is zoals de Bijbel erover spreekt, je weet wat je wilt. Je houdt in het dagelijks leven ook je familie niet in het ongewisse, je zegt wat je nodig hebt.

Kloppen. De deur is gesloten. Je hoopt dat de deur voor je geopend wordt. Christus spreekt hier over smeekgebeden. Zoek-gebeden. Vraag-gebeden. Bid en het zal je gegeven worden. De passieve stem: het zal je gegeven worden. Je bent niet de handelende persoon in deze waar het van afhangt. Vraag het en je zult ontvangen.

Ik kom uit Virginia. We hebben een jij-vorm in het enkelvoud. ‘Jow’, jij bent. Vraag en het is je gegeven. Klop en jou zal worden opengedaan. Klop en breek door je eigen kracht de deur door, nee dat staat er niet. Klop en de deur zal jou worden opgedaan.

In vers 8 verandert het in enkelvoud. Die dat zoekt, vindt. Die klopt zal worden opgedaan worden. We moeten de woorden goed tot ons nemen. In de Verenigde Staten hebben we het en misschien ook wel hier in het Verenigd Koninkrijk. Benoem het en claim het. Alles wat ik heb te doen, is vragen en God moet me geven.

Handelingen 27. Apostelen moesten luisteren naar al de raad van God. Johannes: als je iets vraagt in Mijn Naam, dan zal je het ontvangen. Vragen in overeenstemming met wat Christus doet en wil. Johannes 15 vers 7. Die in Mij leeft, die zal vragen voor dingen die passen bij het leven in Christus. Johannes 16 vers 23 en 24. In die dag zul je Mij niets vragen. Wat je de Vader zult vragen in Mijn Naam.

De twee lessen van de apostel Johannes. 1 Johannes 2 vers 22: ‘En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem’. Wat we van Hem vragen, zullen we ontvangen omdat we Zijn geboden bewaren. 1 Johannes 5 vers 14 en 15: ‘En dit is de vrijmoedigheid, die wij tot Hem hebben, dat zo wij iets bidden naar Zijn wil, Hij ons verhoort. En indien wij weten, dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, zo weten wij, dat wij de beden verkrijgen, die wij van Hem gebeden hebben’.

Vragen overeenkomstig Zijn wil. Ja, we moeten moedig zijn in het smeken. Zoeken, vragen, kloppen. We hebben al de raad van God nodig om te weten wat te vragen. Bidden is niet benoemen en claimen, een muntje inwerpen, of drie wensen doen. We zijn zo op Christus gericht en Zijn wil, dat we willen dat Hij wil.

Vragen, zoeken en kloppen. Kloppen. Wees consistent in bidden. Lukas 11 en 18. Lukas 11 vers 5-8 de gelijkenis een aanhoudende vriend die vraagt om brood. Deze korte gelijkenis. Wie van jullie een vriend hebben en die komt te middernacht, geef mij brood opdat ik mijn vriend voorzette. Hij zegt niet: ik geef je niet, mijn kinderen liggen te bed. Vanwege zijn onbeschaamdheid wil zal hij geven. De vriend brengt hem door het vragen hiertoe.

Lukas 18 vers 1. Dat we moeten bidden en niet vertragen. De weduwe gaat naar de onrechtvaardige rechter. De houdt de rechter maar bezig door maar aan te houden. Zodat de rechter doet wat zij wil. Omdat deze weduwe mijn moeilijkheden aandoet, daarom zal ik haar geven wat ze vraagt. Aan het einde van Christus’ gelijkenis hee typisch in Joodse cultuur: vers 6-8, van klein naar groot. Zal God dan niet geven. Zal als Hij komt, geloof op aarde vinden? Wees consistent in bidden, God zal horen.

Nu kijken naar het tweede gedeelte. Allereerst begint Christus met het kleine. Die om een brood vraagt, zal een steen geven? Vanwege onze zonden. Er zijn misschien vaders die het doen. Maar ik denk de meeste vaders zullen dit doen. Als je een brood vraagt, zal je vader dan een steen geven?! Een vis en dan een schorpioen? Retorische vragen. Onze reactie: nee, natuurlijk doet een aardse vader dat niet! Natuurlijk geef je geen steen en schorpioen.

Sprak over de kleinere, nu het grotere: als jij dan die boos zijt, weet goede gaven te geven aan je kinderen, hoeveel te meer zal je Vader in de hemel geven goede dingen aan hem die Hem vraagt? Waarom zouden we volhoudend zijn in het gebeden? We weten dat wie we aanroepen, niet een slordige huisvader is, een onrechtvaardige rechter. Hij is Vader van onze Heere Jezus Christus.

We worden geleerd om moedig, verzekerd en volhoudend in de gebeden te zijn. Wat vraag je de Heere? Lijkt het dat je om iets vraagt waarvan de weg lijkt geblokkeerd. Jakobus schrijft: je hebt niet omdat je niet vraagt. Heb je de bron van de gebeden vergeten? Heb je gebeden, gevraagd, geklopt?

Tweede toepassing van deze les: we moeten verstaan van God tot Wie we bidden. Meer dan waar we voor moeten bidden en hoe, de belangrijkste les is uit de bergrede wie is God. Het onderscheidingsvermogen wie God is. Hij is onze Hemelse Vader, vol van compassie, Hij is vergevende God in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Spurgeon: onze Hemelse Vader weet veel beter te geven dan dat wij weten te vragen.

John Newton hymn 381.

 

Eerste Adventszondag 28 november 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen – dr. J. Riddle – Schriftlezing Psalm 65 en Mattheüs 7 vers 1-14