Senior pastor Paulus moedigt junior pastor Timotheus aan om de goede strijd te strijden. Christus heeft het lijden verdragen en de schande veracht, in dat spoor mogen wij volgen. Hou vol! Blijf op Hem vertrouwen, houd vast aan de belijdenis en houd de heerlijkheid voor ogen. 

De wedstrijd van het geloof

Gemeente van onze Jezus Christus, twee weken geleden kon je in Lexmond er niet om heen. Kerk in het midden. Pastorie staat iets verder. Was een wielerronde. Kwamen thuis, toen was de laatste groep bezig. Professionals. Als eerste binnenkomen. Daar gaat het om. Doel: de prijs, goud. Geen tourtocht, genieten van de omgeving. Nee. Het einde, dat op gericht. Moet je voor oefenen. Mentaliteit van doorgaan. Wat helpt is dat je aangemoedigd wordt. Kerk, café, pastorie, staan zo ongeveer naast elkaar; daar was omroeper. Moedigde aan. Weer een ronde verder. Laatste ronde een bel. Dan zit het er bijna op. Het kost wat. Maar je wilt winnen. Je gaat voor goud.

Dat beeld gebruikt Paulus in de brief aan Timotheus. Strijd de goede wedstrijd. Fietsen hadden ze toen nog niet. Wel een loopbaan. Ga voor goud. Ga voor God. Dat het om Hem gaat in je leven.

Paulus, senior pastor, moedigt aan. Timotheus is meegeweest. Gemeenten stichten. In Efeze gezegd: blijf hier om als jonge pastor hier te dienen. Deze brief een bemoediging. Kon hij gebruiken. Er was gedoe. Begin hoofdstuk 6. Leiders met ziekelijke neiging om telkens zinloze discussie te beginnen. En geld speelde een kwalijke rol. Leiders wie het om ging om rijk te worden. Geen twee heren kan je dienen. Of het gaat om God of om Mammon. Rijk worden in hier en nu of in de hemel. Paulus ziet dat. Timotheus kan wel aanmoediging gebruiken. Laat je niet in met ruzie maken, of rijk willen worden. Hou vol!

Wat is de strijd van het geloof? Ook nu? Nou, dat heeft met de goede belijdenis te maken. Goede belijdenis. Kortste: Jezus is Heere. Romeinen 10:9. Belijden dat Jezus, doe stierf, dat Hij het voor het zeggen heeft. In de wereld en in je eigen leven. In wereld waarin andere heer, kurios heer was. Namelijk de keizer. Nee! Niet de keizer. Maar Jezus. Om Hem gaat het. Vanaf begin, met kerst. Hoofdstuk 1:15. Christus is gekomen om te redden. Paulus noemt zichzelf de grootste zondaar. Met God in het reine komen. Verzoening was nodig. Moest iets rechtgezet worden. Dat rechtszetten kwam bij God vandaan. Middelaar (2:6). Als een losprijs. Door aan het kruis is om onze schuld weg te nemen. Hij is werkelijk Heere!

Dit overal verkondigen. Leven zonder Jezus is doelloos. Dan mis je de vrede in je hart. Echte leven: verbonden met God. Hij die alle dingen doet leven.

Jezus is Heere. Die belijdenis is verbonden met een wedstrijd. Die vraag om nee zeggen wat niet bij Jezus hoort (ruzie, jaloezie, werken van het vlees), dat ontvluchten (vers 11). Waar dan heen? Naar wat van God is. 6 dingen in vers 11. Godsvrucht. Geloof. Vertrouwen. Ook hoe je in het leven staat: liefde, volharding, zachtmoedigheid. Verbonden met de Schepper (God) en de Schepping (en allen die daarin leven).

Gaat niet vanzelf. Daarom gebruikt Paulus beeld wedstrijd. Gaat om volhouden. Hij geeft 4 redenen. Waarom zou je je uitstrekken?

1. Je bent ertoe geroepen. Eerst leefde je zonder God. Maar een moment waarin God je riep. Je zijn dienaar werd. U bent een God die roept (belijdenislied). Als kind al. Doop. Laat God zien: Ik roep je Mijn kind te zijn. Ik ben je God voor altijd. Klinkt telkens weer. Hier in de kerk. Evangelie. Om je over te geven en je toe te vertrouwen. Catechese. Follow Me (die catechesemethode misschien hier ook wel): volg Mij! Kan zijn dat je niet als christen opgroeide, maar later erbij geroepen werd. Of wel in meegenomen maar dat het onder het stof lag. Iets gebeurd, dat God je wakker schudt. Weet je wel niet hoeveel Ik aan jou denk?! Hij roept. Hij was de eerste.

2. De belijdenis van Timotheüs. Weet je nog dat je zelf ‘ja’ zei? Waarschijnlijk toen hij gedoopt werd. Te midden van veel getuigen. Jezus wil ik erkennen als Heere. Blijf daarbij! Haak niet af. Velen van ons zullen belijdenis gedaan hebben. Klinkt vanmorgen: laat dat moment een aanmoediging zijn om op Hem blijven te vertrouwen. Of als je afgeleid bent tijdens de wielerronde

3. Die Ene belijden. Jezus Christus. De derde rede is dat Hij het volgehouden heeft. Eerlijk geweest over wie Hij was. Ook onder Pontius Pilatus. Of: tot op Pontius Pilatus. Hing van Zijn woorden af. Hij bleef trouw. Al betekende dat dat Hij naar het kruis werd gewezen. Het kan je wat kosten. Je omgeving kan het vreemd vinden. Nee zeggen tegen dingen die schuren. Jezelf dingen ontzeggen net als een sporter. In goede conditie blijven. Promotie mislopen. Niet meedoen met spelletjes. Er zijn zoveel vervolgde broeders en zusters. Achtergesteld. Door familie en gemeenschap verstoten. Of je leven kost! Maar let op Jezus, zegt Hebreeën. Hij bleef het goede najagen. Al bracht dat Hem schande. Bespotting en verachting. Hij hield de heerlijkheid voor ogen. Vreugde van de overwinning. Hij moest heel diep gaan. Door dood en graf.

4. De belangrijkste reden: dat onze Heere Jezus Christus straks zal verschijnen. Er is een finish. Dan ben ik er. De verheerlijkte Christus komt terug!

‘Als Christus komt met majesteit en luister,

brengt Hij mij thuis,

hoe heerlijk zal dat zijn.’

Gaat ons denken te boven. Ja, het gaat om God. Hij is het waard. Elk mens is sterfelijk. Deze God is het licht zelf. Nog stralender dan de zon. Nieuw verheerlijkt lichaam nodig om straks bij Hem te zijn. Niet onder de indruk raken van dingen om ons heen, zoals tijdens wielerronde afstappen.

Paar jaar geleden jonge christenen in Nigeria. Moslims staken hun kerk in brand. Dachten: wij steken hun moskee in brand! Ze zaten vol wraak. Maar leider zei, laten we eerst bidden en zingen. Deden ze. Waren ze bijeen. Kwamen onder de indruk van wie God zelf is, gedachte van wraak verdween. Aan het eind ging iedereen rustig naar huis en niemand ging meer de moskee in brand steken.

Gericht zijn op Zijn heerlijkheid. Nu al. Straks helemaal. Klinkt wel mooi?! Maar ik ben niet zo’n winnaar. Als het van mijn volharding afhangt? In het geloof gaat het toch om genade en niet om presteren? Verschil wielerronde en wedstrijd geloof. Wielerronde: juiste moment, beste keuzes. Wedstrijd van het geloof beter vergelijken met marathon. Als je het maar haalt. Krijgt allemaal de krans (1 Timotheus 4). Er is er maar één die de prijs haalt: Jezus. Door Hem. Vers 11: godsvrucht, geloof, liefde, zachtmoedigheid. Leven van genade. Is lastig genoeg. Druk met andere dingen. Verlies je finish uit het oog. Daarom aanmoediging.

Wat nog meer helpt? Hebreeën 12:1. Laten wij! Je doet het met elkaar. Dat maakt groot verschil. Mijn zwager is ook een wielrenner. Ook met een groep. Niet voorop gereden. In de groep zit, gaat het makkelijker dan dat je het alleen doet. Als gemeente aan elkaar gegeven. Belangrijk om mee te doen. Elkaar vast te houden. Hebreeen 12: wolk van getuigen. Ga door, hou vol! Geen gewone toeschouwers. Hebben de wedstrijd gelopen. Bijbelse getuigen. Met God gewaagd. Ook dichterbij: mensen die u kende. Die u voorgegaan zijn. In geloof voorgegaan. Die zeggen: hou vol. Hij liet mij niet los. Misschien laatste deel reis een moeizaam deel. Hoe zijn ze er gekomen? Door er voor te gaan en te oefenen. Niet: ben je een goede loper of strijder? Nee: wil je uit de liefde van God leven? Verlang je ernaar meer uit Hem te leven? Hij als de opgestane heeft het verworven. Doe mee! Met bidden, Bijbellezen. Geloof delen met elkaar. Vaste momenten met God te zijn. Elke dag.

Af en toe loop ik hard. Soms 2-3 keer per week. Maar als het minder gaat, heb je er minder zin in. Vaste momenten. Kom elke week naar de kerk! Ik vond het treffend dat de omroeper net bij de kerk de renners aanmoedigde. Na de kerk een bocht, dus even geen gas geven. Zo is een kerk en zondag ook. Rustig zitten. Aangemoedigd worden.

Leer van het verleden. Wat tegenwerkt, wat afhoudt om de goede strijd te strijden. Leef nu. Laat de genade voor nu genoeg zijn. Derde is: bereid je voor op de toekomst. Finish. Wat Paulus zegt in 2 Timotheüs 4:

‘Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. Ik heb het geloof behouden. Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.’

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 29 april 2018, 9:30 uur. Schriftlezing 1 Timotheüs 6:11-16 en Hebreeën 12:1-3 (‘Moet u er maar eens tijdens de Schriftlezing op letten wat de overeenkomsten tussen deze gedeelten zijn’). Kerntekst 1 Timotheüs 6:12.