De mensheid wordt door de zonden in zijn greep gehouden. We kunnen er zelf niet aan ontsnappen, de zonden is ons te sterk. Dr zonden leiden tot de dood en zonder Gods vergeving in Christus tot de eeuwige dood. Het Evangelie klinkt in Psalm 65: maar onze overtredingen die verzoent U. Jezus Christus kwam naar deze wereld om te betalen voor de zonden. Ga tot Hem, geloof in Hem met al uw zonden en Hij zal u bevrijden.

Psalm 65 vers 3: ‘Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij; maar onze overtredingen, die verzoent U’.

Christus overwinnaar over de zonden

We komen tot deze tekst. Het Evangelie in deze Psalm van David. Als we over onze zonden denken, en dan aan Christus denken de Zaligmaker. De macht om te vergeven in Jezus Christus. Ongerechtigde dingen hadden de overhand op mij. Dat is het eerste deel. En dan ook het tweede deel de onze ongerechtigheden die verzoent U.

John Newton: veel ben ik vergeten maar dit kan ik mij herinneren: ik ben een grote zondaar en Christus is een grote Zaligmaker. Dat is wat we in dit vers hebben. Denk aan de macht van zonden. Altijd de overhand over ons. We onderschatten zonden telkens weer. De Katholieke spreek over dode zonden. Maar de zonden zijn er. Adam zondigde. Zonden zijn er ook bij de wedergeboren mens. De nieuwe natuur in zich maar de zonden in zich.

We hebben een tegenstelling. Er is een sterke kracht van de zonden en de mens is zwak. Kwetsbaar. De ene tegenstander geeft ruimte aan de andere. Geven ons over aan de zonden. Deze wereld houdt van de zonden. De zonden vernietigd de wereld.

Misschien strijdt iemand tegen een specifieke zonde. Of dat je denkt dat de zonde is iets van het verleden is. En dan duikt het op en overwint. Het is een grote bedreiging. Welke macht heeft de zonden over je hart? Verdorvenheid van het hart. Totale verdorvenheid zeggen we. Het is overal in ons leven.

Denk over de lengte van je leven. Geboren in zonden, leven in zonden en sterft erin tenzij gered door Christus. Zonden is overal in ons leven. De zonden heeft een macht om als je eraan overgegeven wordt voor eeuwig doden. De zonden de toekomst van je eeuwige bestemming. Oordeel van God.

Zonde heeft de overhand. Zonden die ons aankleven. Ene zonde meer een factor in je leven dan een andere. Waar je ook woont, andere stad, zonden volgen je. Of naar een college, zonde volgt je. Bedenk ook dat zonden je op een bepaalde manier bezit.

Beeld uit de sport. Ene team zegt tegen het andere: wij bezitten jullie. Zijn sterker. Zonden hadden de overhand over mij. Laat ik spreken over zondaren die niet gered zijn. Mensen houden er niet van. Je bent zo bezet door de zonden, je bent een zondaar. Zondaar bezit je helemaal. Totale nederlaag. Kijk naar de wereld. Je ziet het overal. Het is een zaak van totaal verslagen. Zonden heeft de macht.

Je denkt over afgoderij dat je er de macht over hebt maar het heeft de macht over jou. Als je denkt over deze zaak, deze vreselijke vijand vernietigt ons leven. Je kunt een gevoel hebben dat je leven, je hart gebroken is. De zonden heeft de overhand.

Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij. Dit is jouw verhaal. Zonde heeft de macht over je. Als we spreken over de vorige generaties. Zonden overwonnen. Als een kampioen. Slaat ons neer. Soms met bokswedstrijd. De onverslaanbare winnaar presenteert zichzelf. Dat is als de zonde.

Denk hierover naar. Het gaat niet over iemand anders. Het is in jouw hart en leven. De heilige God kan niet met de zonden te maken hebben en moet ze oordelen. Hetzelfde met een rechter. Moet oordelen vanwege de overtreding van de wet.

Ik zal een verhaal vertellen vanuit Cardiff. Man met een naam Joshua. Laat in 1800 preekte hij in het oosten van Cardiff, preekte voor de Engelssprekenden in het zuiden van Wales. Hallo gouverneur. Hij vroeg wat is dit? Bokswedstrijd. Wanneer? Morgenochtend 11:00 uur, zondag. Wie strijdt? Ik de eerste ronde. Tegen wie? Beëlzebul. En toen kwam Christus in de strijd in plaats van de mens die Beëlzebub totaal versloeg. Die man was bekeerd die morgen. Hymn ‘All hail the power of Jesus’ name’.

Dan het tweede deel van het vers. De tegenstander die de overhand over ons heeft hebben we gezien. En dan Christus die de overwinning over de zonden heeft betaald. maar onze overtredingen, die verzoent U. Verzoenen slaat op uitwerpen. Zoals iemand uit een politieke partij gezet wordt: geschrapt. Hij verzoent ons leven. Betaald. Christus betaalde die prijs op het kruis op Golgotha. Hij was die grote prijs die Hij betaalde door Zichzelf op te offeren. Zaligmaker van zondaren, vriend van zondaren. Wat een naam! De Farizeeën wilden niet eens naar hen kijken.

Hij droeg ze weg. Zonden weggenomen. Wat een wonderlijke beeld hebben we hier. Al mijn zonden weggenomen! Je kunt denken aan bevrijd worden. Aan kettingen vast en Christus bevrijdde mij. Christus heeft de prijs betaald. Dat Christus met onze zonden te maken kreeg. Hij nam ze van ons weg. Christus stapte in de ring kun je zeggen in het beeld. En Hij versloeg onze tegenstander. Totale overwinning. De overwinning in dit leven en de volle overwinning in de hemelse glorie.

De hymn ‘All hail the power of Jesus’ name’. Hij verwijderde de macht van de zonden. Mijn beste vriend, Hij is Overwinnaar. Hij is onze Overwinnaar met een verschrikkelijke tegenstander van ons die Hij verslagen heeft. Zondaren door genade gered. Het kruis wordt genoemd in vers 5 van de hymn. Hij is de Overwinnaar en neemt de kroon. Vers 6 van de hymn.

Zonden zo’n dominante factor in deze wereld en ons leven. Maar Christus kwam en heeft de overmacht. Zoals de man wonderlijk gered werd, mogen we zo ook gered zijn. Denk aan de woorden van deze Psalm: zonde zegevierde, zonde werd gezuiverd. Deze twee helften te hebben in je leven: zonden in je leven, verwijderd, betaald voor en weggenomen. Dat we in staat zullen zijn dit vers te zien in geheel als ons verhaal. Zonde zegevierde, o ja het gebeurde, maar zonden gezuiverd.

Amen.

 

Zondag 8 augustus 2021 – Tabernacle Cardiff Wales [Verenigd Koninkrijk] – D. Higham – Schriftlezing Psalm 65

Tabernacle Cardiff Wales

Tabernacle Cardiff Wales