Categorie Zoar Chapel Londen

J. MacLeod – Romeinen 7:18a

De apostel Paulus schrijft in de brief aan de christenen te Rome over de zonde en zaligheid. De zonde is afschuwelijk: rebellie tegen een liefhebbende God. Voor de zonde moet betaald worden. En die prijs heeft God Zelf betaald door… Verder lezen →

P.D. Rowland – Handelingen 17:30-31

De apostel Paulus is op de Areoagus in gesprek met de Grieken die allerlei afgoden dienen. Hij wijst hen erop dat God de enige ware God is en niet hun afgoden die niet kunnen horen en zien. God eist bekering… Verder lezen →

H. Campbell – 1 Thessalonicenzen 5:21

De oproep van de apostel Paulus klinkt om alle dingen te onderzoeken. Beproeft alle dingen en behoudt het goede. Dat gaat onder andere over wie God is, wat Gods Woord ons leert, wat aan informatie tot ons komt, wat de… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen