Categorie Triumfatorkerk Katwijk-upon-Sea

ds. P. den Ouden – Jesaja 53:4

Vierde lijdenszondag 3 maart 2024 – Triumfatorkerk Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea, Holland – ds. P. den Ouden – Schriftlezing Jesaja 53 Gemeente, vanavond een bekend hoofdstuk. Het hoofdstuk van de lijdende Knecht. Zo bekend, haast overbekend. En toch, ik hoop… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Mattheüs 26:46-47

In de hof van Gethsamane lijdt de Heere Jezus Christus in Zijn ziel. Als Hij bedroefd is tot de dood toe en bidt tot de Vader tot driemaal, dan vindt Hij de discipelen slapende die de opdracht hadden gekregen om… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Exodus 19

God ontmoet het volk van Israël dat Hij apart heeft gezet. Mozes, de leider van het volk, is als een middelaar tussen God en het volk. Hij ontmoet God op de berg en vervolgens daalt de Heere Zelf neer op… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 62:11-12

Het volk van Israël in ballingschap in Babel krijgt het te horen dat hun Heil komt. Dat Heil gaat over de Heere Jezus Christus. God is in Christus bewogen met zondaren om hen te redden. Hij is Jehova Shammah. En… Verder lezen →

ds. H. Lassche – Jesaja 64:5

Voor de gelovige is er vrolijkheid in de Heere. Hij ziet om naar zondaren en ziet hen aan in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. God is de God die mensen ontmoet. Hij toornt over de zonden waarvoor vergeving nodig… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Jesaja 45:8

Advent is uitzien naar de komst van Christus. De profeet Jesaja heeft het eeuwen voor de komst van Christus daar al over. Zo ziet Israël uit naar Zijn komst. Hij is de Gerechtige, God was in Christus de wereld met… Verder lezen →

ds. J.C. den Ouden – Romeinen 8:28

De apostel Paulus bemoedigt de christenen in Rome te midden van de verdrukkingen. Hij wijst hen op de Vaderhand waaruit hen alle dingen toekomen. Zo geldt het voor degenen die God liefhebben dat alle dingen meewerken ten goede. Om gelijkvormig… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Exodus 6:1-7

Als Mozes naar Farao is geweest maar die weigert om het volk van Israël te laten gaan uit Egypte, dan keert het volk zich tegen Mozes. Mozes gaat tot God en God antwoordt Hem met een Godsopenbaring: Ik ben de… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 17:11-19

De genezing van de tien melaatsen door de Heere Jezus Christus laat zien wat echte dankbaarheid is: een, die een Samaritaan was, keurde terug tot Christus en bedankte Hem voor de genezing. De andere negen keerden niet terug nadat ze… Verder lezen →

ds. N. den Ouden – Jeremia 33:16b

De profeet Jeremia wijst op de naam van de Heere: onze gerechtigheid. Met het noemen van die naam belijden we dat we zelf geen gerechtigheid hebben. God is heilig en houdt de schuldige niet voor onschuldig. Aan Zijn gerechtigheid dient… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen