Preekaantekeningen

Categorie

St. Janskerk Gouda

ds. G.C. Vreugdenhil – Galaten 5:13-26

Paulus zet de werken van het vlees (meervoud) tegenover de vrucht van de Geest (enkelvoud). De werken van het vlees komen als vanzelf en als onkruid in ons leven op. De Geest werkt echter in de gelovigen om het beeld… Lees verder →

prof.dr. A. Huigen – Psalm 127:2b

In Psalm 127 gaat het over hele gewone dingen: een veilig (t)huis en slaap. Het geestelijk leven staat niet los van het aardse. Het punt van de psalm is: alles is tevergeefs, tenzij… Tenzij God Zijn zegen geeft. Zo kunnen… Lees verder →

ds. D. van Veen – Johannes 21:1-14

De discipelen gaan na de opstanding vissen, vertwijfeld als ze zijn. In de nacht vangen ze niets, maar Christus staat in de ochtend op de oever. Hij laat het licht doorbreken. Nu daagt het in het oosten; God maakt dat… Lees verder →

ds. M.C. Batenburg – Markus 13:37

Jezus wijst Zijn leerlingen erop dat Zijn komst voorafgegaan wordt door tekenen. Dat zijn zowel negatieve tekenen (tekenen van gebrokenheid, hoe God het niet heeft bedoeld) en positieve tekenen (waarin iets van het Koninkrijk zichtbaar wordt). Het is onze roeping… Lees verder →

ds. E.K. Foppen – Lukas 2:20

De herders gaan, nadat zij bij de kribbe hebben neergeknield, terug het gewone leven in. De schapen hebben ongetwijfeld gemerkt dat de herders God verheerlijkt en geprezen hadden. Terug het leven en de wereld in is óók onderdeel van de… Lees verder →

ds. M.C. Batenburg – Psalm 123

In Psalm 123, een pelgrimslied, richt de dichter zich eerst tot God. Om daarna zijn zorgen en klachten te uiten. God troont in de hemel, Hij is veel groter dan wij kunnen bedenken. De dichter bidt om genade: om de… Lees verder →

prof. H.J. Selderhuis – Exodus 12:42

God verloste het volk Israël uit Egypte in de nacht. Ook op Goede Vrijdag werd het nacht, door Zijn Zoon verlost God ons van onze zonden. God waakt en bewaakt Zijn kinderen. Hij wacht tot de laatste is bevrijd uit… Lees verder →

ds. G.C. Vreugdenhil – Efeze 4:1-16

Paulus werkt in Efeze 6 uit hoe de gemeente van Christus handen en voeten krijgt. In zijn beschrijving zou je een Romeins galeischip kunnen zien: met roeiers (gemeenteleden), motiveerders (ambtsdragers) en de kapitein (Christus). De eenheid in de gemeente is… Lees verder →

ds. G.C. Vreugdenhil – Micha 7

Wij leven in een tijd, net als in de tijd van Micha, waarin de oordelen van God over de wereld gaan. De ene crisis na de andere. En toch, we verliezen de moed niet. We delen in de nood van… Lees verder →

ds. M.C. Batenburg – Micha 2:12-13

Met Advent grijpt God in. Advent is de doorbraak van Gods kant. Jezus de Doorbreker, die Zijn volk uitleidt en in veiligheid brengt. Micha profeteert daarvan – maar de mensen in zijn tijd wilden niet luisteren. Zij hadden niet zoveel… Lees verder →

© 2022 Preekaantekeningen