Categorie Rehoboth Voorschoten

ds. J.W. van Estrik – Lukas 18:1-8

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe gaat over het aanhoudende bidden en verwachten van God. De rechter wil de weduwe niet helpen maar buigt vanwege haar aanhoudendheid. Het staat in het licht van de wederkomst van Christus…. Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Heidelbergse Catechismus zondag 37

Als het gaat over het eedzweren, dan is de vraag hoe het zit met bij wie een eed gezworen wordt. God heeft niemand boven Zich en toch zweerde Hij bij Zichzelf. Zo is het onder aanroeping van de Naam van… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Lukas 18:9-14

De gelijkenis van de Farizeeër en Tollenaar laat veel overeenkomsten tussen de twee mensen zien. Maar de Heere Jezus ziet het hart aan en wijst op de verschillen. De Farizeeër dankte God ten diepste niet omdat hij niet bad en… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Jozua 20

Dat God een Schuilplaats is, blijkt uit de geschiedenis ten tijde van Jozua als er vrijsteden zijn. Iemand die een ander zonder opzet gedood had, kon vluchten naar een vrijstad en was daar veilig en diende daar te blijven tot… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Jozua 5:14b

Als Jozua voor Jericho staat dan komt een Man hem tegen. Het is de Heere Christus, de meerdere Jozua. God had het beloofd dat ze het land zouden innemen als de zonden van de Ammorieten het toppunt hadden bereikt. En… Verder lezen →

kand. Joh. Fekkes – 2 Thessalonicenzen 2:12

De apostel Paulus komt met een ernstig woord naar de christelijke gemeente te Thessalonica. Zij die de waarheid niet geloofd hebben, dat is Gods hand niet hebben opgemerkt in het leven, zullen veroordeeld worden na dit leven hier op aarde…. Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Psalm 139:7

David de dichter van Psalm 139 vraagt zich af of er een plaats is buiten het bereik van God. Niet om zich voor Hem te verbergen, dat is immers onmogelijk, maar of hij buiten het bereik van de genade van… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Titus 3:1-2

De apostel Paulus schrijft aan zijn geestelijke zoon Titus en leert hem dat christenen zich behoren te onderwerpen aan de overheid. Omdat die overheid door God aan hen gegeven is. Het gaat erom God gehoorzaam te zijn en alles wat… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Johannes 16:8

Het is de Heilige Geest die levenscheppend te werk gaat. Hij gaat voorop en brengt tot leven. Het is de Geest die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. We zijn van nature zondaar sinds de zondeval en kunnen… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 1:6

Als de Heere Jezus de discipelen naar de Olijfberg heeft geleid, leeft bij de discipelen de vraag of de Heere Jezus in deze tijd het koninkrijk aan Israël weder zal oprichten. De Heere Jezus antwoordt: het komt u niet toe… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen