Categorie Oude Kerk Putten

ds. M. Goudriaan – Jacobus 1:5

De apostel Jacobus, broer van Jezus, wijst christenen die te maken hebben met verzoekingen, vervolgingen en beproevingen erop dat ze wijsheid bij God moeten zoeken. Wijsheid van Boven wordt geschonken door de Geest, in Christus Jezus. God is een gevend… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Handelingen 16:30-31

De cipier wordt geestelijk wakker: hij stelt dé levensvraag. Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat is ook nu in de kerk nog een relevante vraag. Geloven is echter niets doen. Het evangelie is: Christus heeft gedaan wat… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Fillipenzen 2:5

De apostel Paulus vermaand de christelijke gemeente te Filippi om eensgezind te zijn en Christocentrisch te leven. Niet dat ons eigen belang het hoogste belang is maar dat Christus centraal staat in ons leven. Gericht op dé Ander en gericht… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Handelingen 16:30-31

De stokbewaarder in Filippi stelt de vraag wat moet ik doen om zalig te worden. Dé levensvraag. De vraag over het leven en waar het allemaal om draait. Waar het op aankomt is geloof in de Heere Jezus Christus. Zalig… Verder lezen →

ds. C. Mijderwijk – Handelingen 2:37-42

De prediking van Petrus met Pinksteren heeft gevolgen. Mensen komen tot geloof en bekering door het werk van de Heilige Geest en zij volharden in het breken van het brood. Zo wordt vandaag het Heilig Avondmaal gevierd zoals de Heere… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – 1 Johannes 1 vers 8-9

Bij God is licht en leven. Hij is de bron ervan en openbaart op aarde door de werking van de Heilige Geest. Zo worden we vandaag in het licht gezet. Zijn we het met God eens geworden dat we zonde… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 1:7-8

Als de Heere Jezus terugkomt op de wolken van de hemel zoals Hij met Hemelvaart is opgevaren, dan verschijnt Hij als de Rechter in het laatste oordeel. Nu is Hij de Redder en Regeerder van de wereld. Het bloed van… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Markus 16:1-8

Op de Paasmorgen is er iets nieuws onder de zon: Heere Jezus Christus is uit de dood opgestaan. Zo komen we met de vrouwen bij het lege graf. Geen berusting in gelatenheid dat er toch niets veranderd. God werkt met… Verder lezen →

ds. J. Belder – Johannes 12:7

Op de lijdensweg van de Heere Jezus naar Jeruzalem is Hij te gast bij Simon de melaatse. Het is een tussenstop bij vrienden. En daar wordt Hij ter voorbereiding op Zijn begrafenis gezalfd door Maria. Het is een wonderlijke hoogtepunt…. Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 10:28-31, 22b

De woorden van de Heere Jezus Christus komen tot ons waarin Hij ons leert om niet te vrezen. Daarin ligt de werkelijkheid van de vrees besloten, de vrees is er. Het komt voor ons aan op geloven te midden van… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen