Categorie Nieuwe Kerk Giessendam/Neder-Hardinxveld

ds. W.J. Westland – Hooglied 7:12b

De liefde van de Bruidegom wekt wederliefde van de bruid tot de Bruidegom. In de intimiteit van het samenzijn wordt de liefde beleefd. God heeft Christus naar deze wereld gezonden. In Hem laat God Zijn liefde spreken. Het is de… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Mattheüs 6:6-8

In de Bergrede onderwijst Jezus ons aangaande het gebed. Net als bij de aalmoezen en het vasten gaat het erom dat we niet bidden voor de mensen, maar ten overstaan van God. God is heilig en verheven; Hij is in… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Heidelbergse Catechismus zondag 40 (vragen 106 en 107)

In het zesde gebod gaat het niet alleen om het daadwerkelijk doden van iemand (of het beëindigen van je eigen leven). De catechismus legt in navolging van de Schrift de vinger bij de diepte (en wortel) van dit gebod: het… Verder lezen →

ds. W. Arkeraats – Nehemia 8:1-12

In de tijd van Nehemia en Ezra ging het Woord weer open – dat gebeurde ook in de tijd van de Reformatie. De boodschap van wet en evangelie wordt ons verkondigd. Er staat veel op het spel: ons eeuwig wel… Verder lezen →

ds. J.B. ten Hove – Handelingen 9:16

Paulus krijgt vlak na zijn bekering te horen dat hij veel zal moeten lijden om Jezus’ wil. Hij krijgt echter, net als wij, niet te horen hóe hij zal lijden. Het lijden waar Paulus mee te maken krijgt zal heel… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – 2 Koningen 8:2

Een gehoorzaam leven, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, is een gezegend leven. De vrouw uit Sunem krijgt de opdracht om het land te verlaten. Ze neemt haar verantwoordelijkheid, in gehoorzaamheid aan het woord van God, dat middels Elisa… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Lukas 22:42-43

In Getsemané zien we Jezus in gebed. Zelfs als het lijden voor de deur staat, slaat Hij het gebed niet over. Zijn gebed is een voorbeeld: hoewel Hij zijn wensen uit, geeft Hij zich over aan de wil van Zijn… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Markus 15:46

Jezus werd begraven opdat de Schriften vervuld werden. Door Jozef van Arimathea werd Hij in een linnen doek gewikkeld – als Hogepriester op de Grote Verzoendag. Jozef wordt door God ingeschakeld als begrafenisondernemer, zo wil Hij ook ons gebruiken in… Verder lezen →

ds. W.J. Westland – Markus 1:30-31

Jezus geneest de schoonmoeder van Petrus. De genezing is een teken van het toekomstige Koninkrijk van God, waar geen ziekte, pijn of lijden meer zal zijn. Jezus raakt de vrouw aan. Zo vereenzelvigt Hij zich met haar en neemt Hij… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen