Categorie Metropolitan Tabernacle Londen

R. Burrows – Psalm 23:1

In Psalm 23 beschrijft David de zorg van de Heere. De Heere is mijn Herder en mij zal niets ontbreken. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij leidt door het dal van de schaduw van de dood en dat… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 5:7

De apostel Petrus roept de christenen op om op God te vertrouwen in alles. Het woord dat hij gebruikt is al onze bekommernis op God werpen, onmiddellijk naar Hem gooien en niet zelf proberen te dragen. Hij zorgt voor Zijn… Verder lezen →

J. Northern – Lukas 8:12

De gelijkenis van het zaad laat ons zien hoe snel het zaad weggepikt wordt en op welke wijze dat gebeurt. Het zaad dient juist in de grond te komen om vrucht te dragen. De Heere Jezus Christus vergelijkt het Woord… Verder lezen →

J. Northern – Psalm 91:1-2

God openbaart Zich aan ons als de El Shaddai, de Almachtige. Bij Hem is werkelijk bescherming. De eerste keer in de Bijbel dat God Zich zo openbaart is bij Abraham die een kind bij Hagar gekregen had maar Gods weg… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 4:1

De gelovige lijdt niet in directe zin zoals Christus Jezus heet geleden. Zijn lijden en sterven was betaling voor de zonden en verwerving van het eeuwige leven. Tegelijkertijd heeft het lijden, de vervolging en verdrukking, van de gelovige ook een… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 3:15

De apostel Petrus roept christenen op om de Heere te heiligen in het hart. Het gaat over het erkennen en grootmaken van de Heere. Dankbaar te zijn met wat we ontvangen waar we om vragen is een ding, maar nog… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 1:16-17

De God van het Oude Testament is dezelfde als de God van het Nieuwe Testament. En toch is het zo dat de Bijbel ons leert dat de wet door Mozes is gegeven en de genade en waarheid door Jezus Christus… Verder lezen →

dr. P. Masters – Efeze 2:1-2

Geestelijk zijn we van nature sinds de zondeval dood. Hoewel fysiek levend, missen we vanuit onszelf het geestelijke leven met God. We vertrouwen en geloven Hem niet. Maar God werkt en brengt geestelijk tot leven door het levende Evangeliewoord dat… Verder lezen →

dr. P. Masters – 1 Petrus 1:23

De apostel Petrus benadrukt dat de wedergeboorte, van God uit geboren, onvergankelijk zaad is. Het is voor eeuwig en maakt dat de gelovigen hun zaligheid niet kunnen verliezen. De volharding van de heiligen laat tegelijkertijd zien dat er sprake is… Verder lezen →

dr. P. Masters – Lukas 2:10-12

De engel boodschapt aan de herders in de Kerstnacht de blijde boodschap dat heden de verwachtte Messias en Zaligmaker in Bethlehem is geboren. God komt tot de herders, zij die van zo weinig aanzien waren. Het sluit aan bij Christus’… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen