Preekaantekeningen

Categorie

Ichthuskerk Reeuwijk

ds. T. Overbeeke – Heidelbergse Catechismus zondag 46

De aanhef van het volmaakte gebed is ‘Onze Vader die in de hemelen zijt’. God is de gans andere, volmaakt, onmetelijk, onbevattelijk. Hij is buiten de tijd. Hij is hoog, niet te bevatten. Toch is Hij in Christus dichtbij gekomen…. Lees verder →

prop. W. Braaksma – Efeze 5:21

De onderdanigheid waar Paulus de Efeziërs toe oproept, heeft alles te maken met de vervulling met de Geest. Vanuit die vervulling krijgt de lof, dank, aanbidding en onderdanigheid vorm in het leven van Gods kinderen. Toch is de oproep nodig,… Lees verder →

ds. N.A. Donselaar – Numeri 21:1-9

Het volk Israël kwam in opstand tegen de HEERE, daarom zond de HEERE vurige slangen. Zijn straffende toorn ging over het volk uit. Mozes roept de HEERE aan en hij krijgt de opdracht een vurige, koperen slang op een banier… Lees verder →

ds. E.E. Bouter – Heidelbergse Catechismus zondag 35

Het tweede gebod verbiedt om beelden van God te maken. Van God is geen beeld te maken- Hij is altijd rechtvaardiger en barmhartiger. Onze beelden zijn slechts cartoons. Als schepselen vertonen we nog wel een beeld van God, ook dat… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Romeinen 8:16-30

In de Romeinenbrief brengt Paulus een contrast aan: enerzijds het leven met de Heere en de heerlijke belofte van de heerlijkheid; anderzijds de realiteit van het bestaan en de zonde in en om ons heen. Volgens Paulus werken echter alle… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Johannes 4:1-30 en 39-42

In de ontmoeting met de Samaritaanse vrouw laat Jezus iets van Zijn goddelijkheid zien: Hij kent haar. Jezus is de ware pastor, met innerlijke ontferming bewogen. Op het kruispunt van wegen is Hij reddend nabij. De vrouw komt tot geloof… Lees verder →

prop. A.J.R. Treur – Markus 6:1-6

In het Markusevangelie, het oudste evangelie, zien we Jezus optreden in Nazareth. Zijn dorpsgenoten zijn aanvankelijk onder de indruk (‘ontsteld’), maar al snel keren ze zich van Jezus’ boodschap van geloof en bekering en van het Koninkrijk van God af…. Lees verder →

ds. T. Overbeeke – 2 Korinthe 5:20, 1 Johannes 4:15

Zowel Johannes als Paulus wijzen erop dat de verzoening bij Christus begint, niet bij ons. Hij heeft ons eerst liefgehad. Het is Zijn liefde dat Hij wilde komen naar deze wereld om te verzoenen. Hij is een verzoening voor onze… Lees verder →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – 1 Korinthe 1:23 – 2:2

In de gemeente te Korinthe is veel aan de hand en leven veel vragen. Paulus begint echter niet bij de antwoorden, maar stelt het kruis centraal. Zonder het kruis hebben wij geen leven. Met onszelf wordt het niets. Maar vanuit… Lees verder →

ds. P. Wijnberger – Galaten 5:22-26

Bij de Schepping wordt de mens naar Gods beeld geschapen. In de herschepping hernieuwt en herstelt de Geest het beeld van God in een ieder die in Jezus gelooft. De vruchten van de Geest uit Galaten 5 staan niet op… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen