Categorie Ichthuskerk Reeuwijk

ds. Th. Overbeeke – 2 Korinthe 5:17

Paulus wijst de Korinthiërs erop dat ze in Christus een nieuwe schepping zijn. Alles is nieuw geworden – het nieuwe leven werkt in alles door. Dat is dankzij Gods genade; wij kunnen onszelf of de wereld niet verbeteren. Het lijden… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Thessalonicenzen 5:18

Paulus roept de gemeente te Thessaloniki op, aan het einde van zijn brief, om in alles dankbaar te zijn. Die dankbaarheid is er niet vanwege de omstandigheden of iets in onszelf, maar die vindt zijn bron in de genade (eucharistio,… Verder lezen →

ds. P.C.H. Kleinbloesem – Lukas 18:1-8

In het Lukasevangelie maakt de evangelist duidelijk dat het de armen en ellendigen zijn die naar het heil en de hulp van de Heere vragen. Zo ook in de gelijkenis over de onrechtvaardige rechter. God hoort ook het geroep van… Verder lezen →

prop. J.J. de Haan – Mattheüs 24:13

De discipelen die in verwarring zijn, hopen op de doorbraak van het Koninkrijk van God; Jezus kondigt echter allerlei rampspoed aan voordat het einde komt. Wie zal volharden, dat wil zeggen zich blijven vastklemmen aan God, zal gered worden. Zo… Verder lezen →

ds. J.H. Visser – Nehemia 2:1-10

Nehemia laat zich raken door de ellende van zijn volk en land, daarin toont hij zijn liefde. Hij kiest vervolgens het juiste moment om de koning een verzoek te doen; daarin handelt hij wijs. Zo toont hij moed door tegen… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Obadja: 17a

Obadja is een profeet die herhaalt: de zegen voor Jacob en de vloek voor Ezau (Edom). Edom had beter moeten weten. Wij ook, als het volk van Gods verbond, geënt op de stam. Helaas laat de geschiedenis zien dat we… Verder lezen →

ds. G.M. van Meijeren – Exodus 20: 18-20

Het volk Israël hoort (en ziet!) God direct tot hen spreken. Ze zijn vol ontzag en deinzen terug. Wie kan God horen en leven? In de wet openbaart God Zich, wie Hij is en hoe Hij het leven bedoeld heeft…. Verder lezen →

ds. F.A.J. Heikoop – 1 Samuël 15:10-23

In het leven van Saul zien we hoe hij langzaam afglijdt naar zelfbedrog. Mensen die zichzelf bedriegen, weigeren de waarheid onder ogen te zien. Meestal gaat het om een pijnlijke waarheid: dat we kleine, kwetsbare en vooral zondige mensen zijn…. Verder lezen →

ds. J.T. Maas – 2 Korinthe 11: 2-3

Paulus waarschuwt de gemeente te Korinthe om niet door de satan verleid te worden. Hij opereert als een listige slang en verdraait het woord van God of spreekt het tegen of doet een tegenvoorstel. De gemeente behoort echter als Bruid… Verder lezen →

ds. A.J. Kunz – Psalm 15

Wie mag er bij God komen? Die vraag wordt zowel in het Oude Testament (Psalm 15) als in het Nieuwe Testament gesteld (bijvoorbeeld door de rijke jongeling en in de Hebreeënbrief). De Psalm is een biechtspiegel: God verlangt goede werken… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen