Preekaantekeningen

Categorie

Ichthuskerk Reeuwijk

ds. J. de Wit – Efeze 1:13-14

De Heilige Geest wordt ons gegeven als onderpand. Een voorschot of aanbetaling van God om ons bij te staan in dit tijdelijke leven, onderweg naar Zijn toekomst. Met het zegel van de Geest gaan we ‘gemerkt’ door het leven.

ds. D. Verkuil – Johannes 14:16-17

Jezus heeft voor Zijn afscheid een andere Trooster beloofd. De Heilige Geest is als de oppas – Hij stelt Jezus centraal en leidt in alle waarheid.

ds. J.A.W. Verhoeven – Judas:20-21

In zijn brief waarschuwt de apostel Judas de gemeente ervoor niet afvallig te worden. De gemeente is in gevaar vanwege de tijdsgeest en wereldgelijkvormigheid. Daarom is het nodig om je te bewaren in de liefde van God. Niet de liefde… Lees verder →

ds. M.C. Batenburg – Johannes 14:18

Op deze zondag Exaudi (wezenzondag) bepalen Jezus’ woorden ons bij onze kwetsbaarheid: zonder Hem kunnen we niets doen. Met een krachtige belofte geeft Hij echter hoop: Hij zál terug komen bij Zijn leerlingen. Dat ziet allereerst op de verschijningen na… Lees verder →

ds. A.D.L. Terlouw – Kolossenzen 1:15-20

In deze hymne uit de Kolossenzenbrief bezingt Paus dat Christus de Eerstgeborene is van  de Schepping en van de kerk. Het draait om Hem! Als we willen weten wie God is, moeten we naar Jezus kijken. In Hem heeft de… Lees verder →

prop. J. van Eijsden – Psalm 1:1-4

In Psalm 1 wordt een spiegel voorgehouden. Leven bij en uit het Woord of leven naar eigen inzicht. Wie God leert kennen, wordt door Hem geplant bij de bron van het levende water. Die draagt vruchten – niet voor zichzelf…. Lees verder →

ds. T. Jacobs – Psalm 37:7a en 27a

De oude psalmist roept op om stil te worden voor God en het goede te doen. Dat staat haaks op onze cultuur waarin er veel drukte en lawaai is. Stil worden betekent wachten op God. In Psalm 37 worden de… Lees verder →

ds. T.C. Verhoef – ​1 Korinthe 15:1-11

Paulus laat in 1 Korinthe 15 zien dat Christus is opgewekt naar de Schriften en dat Hij is verschenen. Paulus hanteert daarbij een overtuigende argumentatie. Het derde aspect is dat Christus ook aan Paulus is verschenen. Paulus is van ‘na’… Lees verder →

prop. M. van Genderen – 2 Samuël 9:1-13

David bewijst goedertierenheid en trouw aan Mefiboseth. Mefiboseth is een kleinzoon van Saul. Bevreesd als hij was om uit de weg te worden geruimd, valt hij voor David neer. David laat hem echter niet ombrengen, maar geeft hem bezit en… Lees verder →

ds. J.T. Maas – Johannes 21:1

Na Zijn opstanding verschijnt Jezus nog alleen aan Zijn leerlingen en vrienden. Zo ook bij de zee van Tiberias. De discipelen zijn gaan vissen. Het was de tussentijd, tussen Pasen en Hemelvaart. Voor ons is het tussentijd tussen Pinksteren en… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen