Preekaantekeningen

Categorie

Ichthuskerk Reeuwijk

ds. T. Overbeeke – Markus 10:49

De blinde Bartimeus zit langs de kant van de weg. Markus schildert deze perikoop uit het evangelie met opvallende details. Zo spreekt Bartimeus Jezus aan met ‘Zoon van David’. Zag hij in Hem de Messias? Ook staat er dat Jezus… Lees verder →

ds. A.L.A. den Besten – Openbaring 19:6-9

Johannes ziet de bruiloft van het Lam. God behaalt de overwinning op de dood, zonde en de satan. Hij is Koning, Hij regeert tot in eeuwigheid. Dat is een grote troost, ook in deze coronatijd. De verzegelden, de heiligen, hebben… Lees verder →

prof. W.H.Th. Moehn – Lukas 9:57-62

Jezus lijkt zich hard op te stellen tegenover een man die aangeeft zijn vader te willen begraven. Volg Mij, zegt Jezus. Vandaag nog. Vandaag wil Ik dat je het evangelie van het Koninkrijk gaat verspreiden. Een heftig woord, dat toch… Lees verder →

prop. J.G. MacDaniel – 2 Kronieken 30:8

Het volk Israël wordt opgeroepen om niet halsstarrig te zijn, maar de HEERE de hand te geven. Een uitdrukking die we alleen in 2 Kronieken 30 tegenkomen. De HEERE de hand geven, dat wil zeggen het met Hem eens te… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Psalm 90:12

In Psalm 90 roept Mozes ons op om onze dagen te tellen. Gods rekenkunde: door Zijn bril naar onze werkelijkheid kijken. God gaf Zichzelf, op Golgotha, en streept zo onze zonden weg. Vanuit Zijn genade mogen we leven en uitdelen… Lees verder →

ds. G.D. Kamphuis – Psalm 36:10

Met Kerst doorbreekt God de duisternis van deze wereld. Jezus komt als het licht, schijnend in onze duisternis. In Psalm 36 zet David duisternis (goddeloosheid, onrecht, ellende) tegenover Gods licht (goedertierenheid, trouw). Dat is een reëel beeld want wie herkent… Lees verder →

ds. H.P. Brendeke – Exodus 15:22-27

God laat het volk Israël niet alleen bij Mara. Hij is er Zelf ook. In de bitterheid zorgt Zijn helende aanwezigheid voor drinkbaar water. Het volk sprak geen vertrouwen uit, wel bitterheid. God blijkt zelfs genadig te zijn. Verbitterde en… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Markus 12:31

Vanuit Gods liefde worden we opgeroepen om de naaste lief te hebben als onszelf. Liefhebben is een zaak van het hart, niet gestoeld op onze ervaring maar op Gods fundament. Hij is gekomen om voor ons redding aan te brengen.

ds. T.C. Verhoef – Lukas 1:1-25

Lukas laat met de geschiedenis van Zacharias in de tempel een ‘selfie’ zien. Zijn wij gereed om Hem te ontvangen? Er zijn lijnen vanuit het Oude Testament: God ziet om naar Zijn volk. Op de plek waar de Oud-Testamentische priester… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Johannes 21:1-14

Jezus staat op de oever van ons bestaan, zoals Hij na de opstanding ook de discipelen tegemoet kwam. De discipelen waren bijeen en ze waren weer aan de slag gegaan voor hun kostwinning. In het dagelijkse komt de Heere ons… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen