Categorie Ichthuskerk Reeuwijk

ds. E. van Rooijen – Markus 2:1-13

Hoe is in ons leven te merken dat het Hemelvaart is geweest? Door genade hebben we oog gekregen voor het verticale. In ons leven is veel horizontaal, menselijk, plat. De Geest trekt ons er boven uit. Jezus heeft de weg… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Handelingen 1:1-14

Jezus zal terugkomen zoals Hij heenging; het zal gaan om ‘déze Jezus’. Jezus die gekruisigd is, die wonderen deed, die opstond uit de dood. Kennen wij Hem en zullen wij Hem herkennen? Dat is onmisbaar willen we eeuwig bij Hem… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – 1 Korinthe 15 : 25

Op Gede Vrijdag en Pasen heeft Jezus de beslissende slag geslagen, maar het is nog geen Victory Day. Jezus regeert nu nog tussen Zijn vijanden – waar wij zoveel last van kunnen hebben: ziekte, zonde, dood, verslaving, stress. De vijanden… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – 1 Korinthe 15:12-21

Als de opstanding van Christus niet heeft plaatsgevonden is het geloof en de prediking ijdel. Paulus werkt deze gedachtegang uit en dat is voor ons soms herkenbaar. Maar Christus is echter wel opgestaan! Hij heeft de gerechtigheid voor ons verworven… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Mattheüs 28:8

Jezus komt de vrouwen tegemoet. Dat is de beweging die God altijd maakt: Hij zoekt het verlorene op. Hij laat Zijn volk niet los. En Hij zal bij hen zijn, al de dagen, tot aan het einde van de wereld…. Verder lezen →

ds. M.C. Batenburg – Hebreeën 10: 9-10

De schrijver van de Hebreeënbrief laat zien dat de offerdienst in Christus in vervulling is gegaan. Christus heeft eenmalig het offer van Zijn leven gebracht. Het bloed van dieren kon de zonde niet uitwissen, onder de oude bedeling waren telkens… Verder lezen →

ds. E.K. Foppen – Mattheus 26: 67-68

Jezus ondergaat Zijn lijden niet passief. Zijn passie is actief: Hij draagt de smaad en spot van Zijn belagers. Met het bespugen van Jezus’ komt de aard van de mens openbaar: wij zijn Godhaters. Tegenover moord zet God genade en… Verder lezen →

prof. H. van den Belt – Jesaja 52:14

In Jesaja’s lied over de Lijdende Knecht zingt hij dat het gezicht van de Knecht geschonden en geslagen wordt. Een aspect uit het lijdensevangelie waar we niet vaak bij stilstaan: Jezus’ gezicht als een spiegel van het onrecht en de… Verder lezen →

ds. J.H. Visser – Nehemia 4:1-23

Van Nehemia leren we dat volharden in verdrukking belangrijk is. Het leven kan moeizaam en zwaar zijn, de verdrukking kan zwaar op ons drukken, maar God zal voor Zijn volk strijden. De verdrukking zorgt ervoor dat we nauwer aan God… Verder lezen →

ds. K. Hak – Daniël 2:16-35

Uit Daniel 2 kunnen we veel lessen leren voor de opvoeding: wat eenmaal gezaaid is, kan God gebruiken later in het leven. De vrienden van Daniel gaan in veel mee, maar niet in het dienen van de goden van Babel…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen