Categorie Hervormde Gemeente Waarder

dr. C.A. van der Sluijs – Genesis 28 vers 16b

Jacob is op de vlucht en valt in slaap. Daar, in Bethel, openbaart God zich aan hem, terwijl Jacob totaal inactief is. We raken gemakkelijk de verwondering en verrassing van de vrije genade kwijt. Jacob wist niet dat God met… Verder lezen →

ds. B.L.P. Tramper – 1 Korinthe 1:24-25

In Korinthe is er kritiek op Paulus en diens prediking. Paulus houdt echt aan Christus, de gekruisigde, vast. Christus kwam naar de aarde, God kwam dus naar de aarde. Hij liet Zich aan het kruis nagelen. Voor joden en Grieken… Verder lezen →

ds. J.A. van den Berg – Jesaja 52:7

Jesaja profeteert over een boodschapper die vrede en vrijheid komt verkondigen. Het volk is door eigen schuld in ballingschap terechtgekomen. De Heere heeft echter niet hun ondergang maar behoud op het oog. Dat is nog zo. God zendt dienaren van… Verder lezen →

© 2023 Preekaantekeningen