Categorie Hersteld Hervormde Gemeente Putten

ds. D.J. Diepenbroek – Heidelbergse Catechismus zondag 42

Het leven is een geschenk van God en dat maakt dat wat wij menen dat ons toebehoort, het eigendom van God is. Het is ons slechts uitgeleend. Het leert ons naar boven te kijken, naar binnen te kijken en ook… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Johannes 20:30-31

Aan het einde van het evangelie schrijft Johannes over het doel waarom hij dit, geleid door de Heilige Geest, opgeschreven heeft. Het is opdat wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is, en gelovende het -echte- leven hebben… Verder lezen →

ds. K.J. Kapteijn – Lukas 24:32

Als de twee disicipelen van Jeruzalem naar Emmaüs wandelen, dan komt de uit de doden opgestane Heere Jezus Christus bij hen. Hij mengt zich in hun gesprek en gaat hen onderwijzen vanuit Mozes en de profeten. Als het avond wordt… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Lukas 24:6a

De vrouwen komen bij het graf van de Heere Jezus op de Paasmorgen en vinden daar een leeg graf. Een engel vertelt hen dat Hij uit de doden is opgestaan. Hij is de Levende. De dood heeft het afgelegd. Zo… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Heidelbergse Catechismus zondag 38

De zondag is de rustdag, sabbat en dat is een afspiegeling en voorsmaak van de eeuwige rust. De rustdag strekt zich uit naar de rest van de week waarbij de nieuwe week met de zondag, de rust, wordt aangevangen. Ook… Verder lezen →

ds. R. van de Kamp – 1 Thessalonicenzen 5:16-18

De apostel Paulus drukt de christenen te Thessalonica op het hart om zich te allen tijd te verblijden, te bidden zonder ophouden en God te danken in alles. Het gaat over de christelijke levenswandel en de blijdschap in God die… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Heidelbergse Catechismus zondag 35

God maakt Zich in Zijn Woord aan ons bekend. Bladzijde na bladzijde tekent het bleed van God zich af door Zijn Woord. Dat is wat wij nodig hebben aangezien we allerlei beelden van God maken en ons allerlei beelden van… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Johannes 3:5

De noodzaak van het geboren worden uit water en Geest laat enerzijds onze onmogelijkheid zien en tegelijkertijd Gods mogelijkheid. De Heere Jezus legt dit uit in het nachtelijke gesprek met Nikodemus die een leraar in Israël is. Het komt aan… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Openbaring 5:8-14

In de openbaring van Jezus Christus aan Johannes op het eiland Patmos wordt de deur naar de hemel geopend om te zien wat daar plaatsvindt. Daar is de Heere Jezus Christus, de Leeuw uit de stam Juda, het Lam staande… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Openbaring 5:1-7

In de openbaring van Jezus Christus aan de apostel Johannes op het eiland Patmos krijgt Johannes de troon van God met God op de troon met de boekrol in Zijn rechterhand. Echter is er geen van de schepselen waardig om… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen