Categorie Hersteld Hervormde Gemeente Garderen

ds. K. ten Klooster – Kolossenzen 3:11b

Met onze zondeschuld kunnen wij voor de heilige God niet bestaan. Christus Jezus, de eeuwige Zoon van God, die naar deze wereld kwam om te betalen voor de zonden is volstrekt noodzakelijk. De apostel Paulus grijpt dan ook naar de… Verder lezen →

ds. W. Pieters – Hebreeën 11:7

Noach kreeg van God de opdracht een Ark te bouwen. Hij vreesde omdat hij de waarschuwing en belofte van God serieus nam. Hij is ons ten voorbeeld, in het kinderlijk geloven van Gods stem. Wie in geloofsgehoorzaamheid de Heere volgt,… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen