Preekaantekeningen

Categorie

Gereformeerde Gemeente Gouda

ds. G. Clements – Lukas 10:42a

Als Christus in het huis van Martha gekomen is, is Martha druk met de maaltijd. Maria echter heeft het goede deel gekozen: aan de voeten van Christus. Ook in het huwelijk is er meer dan werken: de dienst des Heeren…. Lees verder →

ds. G. Clements – Handelingen 8:39

De Moorman komt uit het vervloekte geslacht van Cham. Hij voelt zich buitengesloten in Jeruzalem. Maar door het lezen van Jesaja 53 is hij begerig geworden naar God. Filippus verklaart hem dat het Christus is, over wie in de Schrift… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen