Categorie Dorpskerk Reeuwijk

ds. A. van Dalen – Psalm 2

In Psalm 2 wordt duidelijk dat de heidenvolken het tegen het de Gezalfde van God en Zijn volk hebben beraamd. God geeft echter aan Israël een Koning die eeuwig zal regeren: Jezus Christus. Verzet tegen Hem heeft geen zin; God… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Hebreeën 1:1

Op Oudejaarsdag kijken we terug. We mogen opmerken dat ook in 2023 het Woord van God (weer) tot ons kwam. Niet alleen via de Bijbel en de getuigenissen van de profeten, maar vooral in de komst van Jezus Christus naar… Verder lezen →

ds. K. Hak – 1 Timotheus 1:1-17

Paulus wil zijn geestelijke zoon Timotheus bemoedigen. Het is belangrijk dat hij focus houdt op de genade van Christus. Niet zien op jezelf, niet op de omstandigheden, maar op de blijdschap die er is in Christus Jezus. Wie zijn zonden… Verder lezen →

ds. J.H. Visser – Lukas 1:57-80

Zacharias zingt het uit, nu Johannes geboren is. Hij profeteert over de verlossing die God gerealiseerd heeft. Grote woorden, die betrekking hebben op de hele wereld, maar ook op individuele levens. Wij willen van nature niet zoveel met God te… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Openbaring 2:1-7

Christus wijst de gemeente te Efeze erop dat ze hun eerste liefde hebben verlaten. Zonder liefde stelt de waarheid niet veel voor en goede werken ook niet. In de gemeente en gezinnen moet zichtbaar zijn dat we ons bewust zijn… Verder lezen →

ds. J. van der Meijden – Psalm 31:6a en 16a

In Psalm 31 laat David zien waar hij zijn hoop op stelt: op God. Hij weet zich geborgen in de handen van God. Ons leven ligt in Gods hand, heel ons leven, niet alleen het moment van overlijden. Het is… Verder lezen →

ds. P. Nobel – Genesis 16:8

Hagar wordt door Sarai naar voren geschoven om een kind te krijgen van Abraham. Sarai kiest een eigen weg en Hagar belandt door haar afgunst en vlucht op een doodlopende weg. We moeten leren wachten op de HEERE. Hij heeft… Verder lezen →

ds. M.J. Middelkoop – Spreuken 18:10

Gods Naam is als een sterke Toren (‘Hoog Vertrek’, Statenvertaling) waar je naar toe kunt vluchten om veiligheid te vinden. God tilt je boven de zonden en zorgen uit zodat je uitzicht krijgt op het Nieuwe Jeruzalem. De Naam van… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Jozua 5:14

      ‘Nu ben ik gekomen’ ‘Nu.’ Dat woordje is doorslaggevend in het Hebreeuws. Nu. De wet is gegeven. De theorie. Al heb je die gehaald, de praktijk moet je leren. Theorie moet je in praktijk brengen. Het is… Verder lezen →

ds. A. van Duinen – Psalm 59:13 en 17

David vraagt de HEERE om verlossing van zijn hoogmoedige vijanden. Hij vraagt niet of hij hen zelf mag verslaan maar of de HEERE zelf het recht wil laten zegevieren. Hoogmoed is een hoofdzonde, wie hoogmoedig is, zal bij God geen… Verder lezen →

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2024 Preekaantekeningen