Categorie Dorpskerk Reeuwijk

ds. A.P. Pors – Psalm 124

Psalm 124 klonk op de eerste zondag na Bevrijdingsdag in 1945 en nu opnieuw. Het is belangrijk dat we de aanwezigheid van de HEERE erkennen in het lijden. Hij is erbij. De vrijheid die Hij schenkt is een diepe vrijheid,… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 24:27

Jezus zoekt de Emmausgangers op. Hij opent het Woord voor hen en legt zo – als het ware – het ontbrekende puzzelstukje. Jezus neemt de tijd en wijst hen terecht – zoals Hij eerder al Martha terecht had gewezen. Jezus… Verder lezen →

ds. J.A. van der Velden – Johannes 8:56

Abraham heeft al Pasen gevierd. In de geboorte van Izak, het offer van zijn eerstgeborene en de ‘opstanding’ uit diens ‘schijndood’, heeft hij de dag van Christus gezien. Christus is de Meedere Izak, die volkomen heeft betaald voor de schuld… Verder lezen →

prop. H.J. Teeuwissen – Mattheus 28:6

De vrouwen zoeken naar Jezus in het graf, maar het graf is leeg. Jezus heeft de dood overwonnen. De zonde en het oordeel zijn achtergebleven in het graf. Jezus komt de vrouwen tegemoet. Hij wil ons zalig maken en onze… Verder lezen →

ds. R.W. de Koeijer – Johannes 17:1-5

Johannes benadrukt in zijn evangelie het koningschap van Jezus en de heerlijkheid van en in Zijn lijden. Juist daarin wordt Hij door de Vader verheerlijkt (doordat Zijn gehoorzaamheid en liefde in dat lijden zichtbaar worden) en verheerlijkt Hij daarin de… Verder lezen →

ds. C. Bos – Mattheüs 5:6

In de Bergprediking ontvouwt Jezus het Nieuwe Verbond. Het is een prediking van belofte en gerechtigheid. Hij is gekomen om die wonderlijke ruil te verrichten: Hij onze ongerechtigheid, wij Zijn gerechtigheid. Door de Geest leren we hongeren en dorsten naar… Verder lezen →

ds. M. Middelkoop – Markus 2:14-17

Markus laat zien dat het Jezus om zondaren te doen is. Hij zoekt hen op en eet met hen. De genezingen zijn tekenen van Zijn vergevende liefde – er zijn meer zondaars dan zieken. Levi wordt uit zijn oude leven… Verder lezen →

ds. J.J. Verhaar – Mattheüs 13:24-30 en 36-43

De gelijkenis van het tarwe met het onkruid lijkt gemakkelijk, maar ook de discipelen begrijpen het niet. Jezus is de Messias; Hij is de Koning die zichzelf vergelijkt met een boer. Het goede zaad zijn ware christenen die door Hem… Verder lezen →

ds. A. van Dalen – Psalm 2

In Psalm 2 wordt duidelijk dat de heidenvolken het tegen het de Gezalfde van God en Zijn volk hebben beraamd. God geeft echter aan Israël een Koning die eeuwig zal regeren: Jezus Christus. Verzet tegen Hem heeft geen zin; God… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Hebreeën 1:1

Op Oudejaarsdag kijken we terug. We mogen opmerken dat ook in 2023 het Woord van God (weer) tot ons kwam. Niet alleen via de Bijbel en de getuigenissen van de profeten, maar vooral in de komst van Jezus Christus naar… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen