Categorie De Stulpkerk Lage Vuursche

prop. H.J. Teeuwissen – Psalm 39:8

Nieuwsjaarsdag 1 januari 2024 – De Stulpkerk Lage Vuursche – prop. H.J. Teeuwissen – Schriftlezing Psalm 39 Psalm 39 vers 8: ‘En nu, wat verwacht ik, o Heere! Mijn hoop, die is op U’. David’s voornemen Tijdelijk [vers 1-6]; Lijdelijk… Verder lezen →

ds. G.H. Kruijmer – Psalm 84:2-3

De dichter van Psalm 84 heeft een intens verlangen om in het huis van God te zijn, om bij God te zijn. Wat is ons diepste verlangen? Al het werk in de tempel stond in het teken van de verzoening…. Verder lezen →

ds. G.H. Kruijmer – Heidelbergse Catechismus zondag 31

De Heere Jezus Christus is de grote Sleuteldrager. Hij draagt de sleutels van het hemelrijk en heeft de sleutelmacht eerst overgegeven aan de apostelen en in deze tijd aan ambtsdragers. De sleutel zit in het slot: het Evangelie wordt verkondigd…. Verder lezen →

ds. G.H. Kruijmer – Psalm 119:89-90

Gods trouw ligt eeuwig in de hemel vast. God houdt Zijn Woord. Dat biedt werkelijk perspectief op de oudjaarsavond van 2020 en voor het nieuwe jaar 2021. Op aarde is geen vastigheid. Er werden plannen gemaakt voor 2020 maar niemand… Verder lezen →

prop. G.A. van Ginkel – Lukas 1:37

Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn Op deze eerste Adventszondag in 2019 wordt het woord in deze wereld gepreekt dat geen ding bij God onmogelijk is. In een wereld waar mensen tot geweldige en grote dingen in staat… Verder lezen →

ds. R.F. de Wit – Lukas 1:41-45

De ontmoeting tussen Elizabet en Maria maakt dat zij gaan zingen Lukas beschrijft de prachtige ontmoeting tussen twee vrouwen. Elizabet, een oude vrouw waar het verdriet van af te lezen is en Maria, een jong meisje. Bij de één komt… Verder lezen →

ds. L. Kruijmer – Lukas 1:41,43

De lofzang van Elizabet: het volle Kerstevangelie in een paar woorden De lofzang van Elizabet is de eerste lofzang die er klinkt nadat de Engel Gabriël de komst van de beloofde Messias en Zijn voorloper, Johannes de Doper, aankondigt. Elizabet… Verder lezen →

ds. G.H. Kruijmer – Jakobus 5:7-8

Advent en de wederkomst van Christus De volharding waartoe de apostel Jakobus ons oproept staan in het teken van de wederkomst van Christus op de jongste dag, de grote morgen. Het geloof richt zich op het onzichtbare, op wat God… Verder lezen →

ds. A.C. de Kruijf – Exodus 2:2a

God gaat door met Zijn werk De geschiedenis van de geboorte van Mozes gaat dwars tegen ons begrip in. De waarom-vragen dringen zich aan in de eerste twee hoofdstukken van Exodus. Het is, hoe onbegrijpelijk voor ons ook, onder Gods… Verder lezen →

ds. M. van der Zwan – Deuteronomium 5:12

De sabbat De sabbat was en is bij de Joden naast de rustdag ook vooral een feestdag met veel symboliek. God heeft de rustdag gegeven en die dag afgezonderd. De Nieuw-Testamentische kerk hoeft de sabbat niet te houden maar heeft… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen