Preekaantekeningen

Categorie

Christelijke Gereformeerde Kerk Gouda

ds. B. Loonstra – Handelingen 2:39

    Spontaniteit en continuïteit Mooi dat Pinksteren en Doop vanmorgen samen vallen. Pinksteren heeft alles te maken met spontaniteit. Kijk naar de volgelingen van Jezus. Eerst benauwd en verslagen. Bang om te worden opgepakt. Een in gebed. Wel achter… Lees verder →

ds. B. Loonstra – Hemel en aarde (Eeuwigheidszondag)

Niet de mens is op zoek naar God, maar God naar de mens. Mensen verlangen naar de hemel – en naar hun geliefden, om die eenmaal weer te zien. Nu begint de hemel niet pas bij de dood. De Schrift… Lees verder →

ds. B. Loonstra – Mattheus 7:13-14

Jezus wijst in de Bergrede op de brede en smalle weg. De smalle weg is de weg in gehoorzaamheid aan God, de Hemelse Vader. Het is een weg die weinigen vinden omdat ze te zeer bezig zijn met eigenbelang en… Lees verder →

ds. B. Loonstra – Filippenzen 3:1-11

Hizkia liet aan de vijand zijn schatten en wapenarsenaal zien. Hij was gevoelig voor waardering en streelde hiermee zijn ego. Paulus laat later zien dat je pas echt vrij bent als Christus in jou woont. Het is niet: kijk mij… Lees verder →

ds. A. Koster – Exodus 2:1-10

Mozes wordt door zijn moeder en zus in de rivier de Nijl gelegd. In deze kleine geschiedenis is God aan het werk – met Zijn grote reddingsplan. In de details is Gods verborgen geschiedenis te zien. De Satan is echter… Lees verder →

ds. C.J. Barth – Deuteronomium 33:26-29

Gedragen worden is een beeld van de trouw van God. God draagt ons door het leven en de tijd heen. God draagt de wereld door de kracht van Zijn spreken. Hij geeft stabiliteit en leven. Het gedragen worden zien we ook… Lees verder →

prof. J.W. Maris – Mattheüs 1:3,5,6b

Ds. J.W. Maris (Apeldoorn), zondag 10 december 2017, CGK Gouda (Wegwijzer), 9:30 uur. Schriftlezing Mattheus 1:1-11, tekst 3,5,6b (over de vrouwen).

© 2022 Preekaantekeningen