Categorie Brixton Tabernacle Londen

M. Humphrey – 1 Samuël 12:23-24

De richter Samuël verdedigt zich ten opzichte van het volk van Israël. Hij stelt ze de vraag wat hij verkeerd gedaan zou hebben en krijgt de bevestiging van het volk dat ermee instemt dat God getuige is. Vervolgens richt Samuël,… Verder lezen →

M. Humphrey – Openbaring 17:5-6

In de Openbaring van Jezus Christus op het eiland Patmos aan de apostel Johannes krijgt hij de val van het ‘grote’ Babylon te zien. Babylon [ook wel: Babel] staat voor verwarring. Er is een geestelijke strijd gaande tegen het rijk… Verder lezen →

R. Lambert – Mattheüs 13:44-46

Het Koninkrijk der hemelen wordt de Heere Jezus Christus in gelijkenissen afgebeeld. Met een eenvoudig beeld wordt de essentie weergegeven. Het is als het zoeken van een schat waarbij alles op alles gezet wordt om die schat te vinden. Of… Verder lezen →

K. Mauland – Lukas 18:9-14

Als het gaat over bidden dan is het ergens gemakkelijk en ergens ook moeilijk. Wat is het ware gebed? De Farizeeër die heeft het over zichzelf en heeft geen nood, zijn ‘gebed’ valt nauwelijks een gebed te noemen. Anders is… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen