Categorie Baptistenkerk Antwerpen

T. Bryssink – Romeinen 6:23

De apostel Paulus schreef aan de christenen in Rome. Het gezegde ‘vele wegen leiden naar Rome’ heeft alles met Gods leiding te maken. Hoe God de weg van het Evangelie liet verlopen en daar ook de goede boodschap bracht. Van… Verder lezen →

© 2024 Preekaantekeningen