Auteur beheerder

ds. J.A.A. Geerts – Romeinen 15:13

Paulus wijst de gemeente te Rome erop dat de Geest van God vervuld met blijdschap en hoop. Pinksteren krijgt concreet gestalte in het leven: God komt centraal te staan, we krijgen Hem nodig. We krijgen hoop op het eeuwige leven… Verder lezen →

dr. P.J. Verhagen – 2 Timotheus 1:7

De Geest die met Pinksteren is uitgestort is een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Er zijn een aantal parallelen met het joodse wekenfeest: Jezus Christus redt ons van de dood en de Geest schrijft het gebod van God in… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Ezechiël 36: 25-27

    Geliefde gemeente van Christus, Het verjaardagsfeest van Gods kerk: Pinksteren. God zorgt voor Zijn kinderen op aarde. Ik wil drie namen noemen uit de geschiedenis van God met deze wereld. Drie mannen. De eerste: Joël. U herinnert zich:… Verder lezen →

ds. E. van Rooijen – Markus 2:1-13

Hoe is in ons leven te merken dat het Hemelvaart is geweest? Door genade hebben we oog gekregen voor het verticale. In ons leven is veel horizontaal, menselijk, plat. De Geest trekt ons er boven uit. Jezus heeft de weg… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Handelingen 1:1-14

Bij de Hemelvaart lijken de discipelen een verlies te lijden; maar de hemel is van een andere orde, dimensie dan de geschapen werkelijkheid. De hemel is dichtbij en God is dichtbij. De wolk (Sjechina) is het beeld van Gods aanwezigheid…. Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Handelingen 1:1-14

Jezus zal terugkomen zoals Hij heenging; het zal gaan om ‘déze Jezus’. Jezus die gekruisigd is, die wonderen deed, die opstond uit de dood. Kennen wij Hem en zullen wij Hem herkennen? Dat is onmisbaar willen we eeuwig bij Hem… Verder lezen →

ds. A.P. Pors – Psalm 124

Psalm 124 klonk op de eerste zondag na Bevrijdingsdag in 1945 en nu opnieuw. Het is belangrijk dat we de aanwezigheid van de HEERE erkennen in het lijden. Hij is erbij. De vrijheid die Hij schenkt is een diepe vrijheid,… Verder lezen →

ds. E. van Rooijen – Genesis 25 : 1 t/m 18

In de geschiedenis van Abraham en Izak zien we dat God Zijn verbond trouw blijft. In Izak wordt het kind van de belofte geboren: Jezus de Koning der Joden. De Ismaëlieten (waaronder Hamas) zijn als het ware klokkenluiders: zij laten… Verder lezen →

ds. G.D. Kamphuis – 1 Korinthe 15 : 25

Op Gede Vrijdag en Pasen heeft Jezus de beslissende slag geslagen, maar het is nog geen Victory Day. Jezus regeert nu nog tussen Zijn vijanden – waar wij zoveel last van kunnen hebben: ziekte, zonde, dood, verslaving, stress. De vijanden… Verder lezen →

ds. T. Overbeeke – Lukas 24:27

Jezus zoekt de Emmausgangers op. Hij opent het Woord voor hen en legt zo – als het ware – het ontbrekende puzzelstukje. Jezus neemt de tijd en wijst hen terecht – zoals Hij eerder al Martha terecht had gewezen. Jezus… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen