Auteur beheerder

ds. G.M. van Meijeren – Exodus 20: 18-20

    Gemeente van Christus, hier en thuis verbonden, God sprak. Toen een joodse rabbijn, uitlegger, voor zijn leerlingen voorlas uit de Schrift en bij deze woorden kwam. Hij kon toen niet verder. Dat greep hem zo aan. Hij begon… Verder lezen →

ds. F.A.J. Heikoop – 1 Samuel 15:10-23

In het leven van Saul zien we hoe hij langzaam afglijdt naar zelfbedrog. Mensen die zichzelf bedriegen, weigeren de waarheid onder ogen te zien. Meestal gaat het om een pijnlijke waarheid: dat we kleine, kwetsbare en vooral zondige mensen zijn. 

ds. D.C.G. van der Kraan – Psalm 8

In Psalm 8 gaat het over mens-zijn. Deze wereld is een gevallen wereld. Willen we weten wat mens-zijn echt betekent, dan moeten we op Christus zien. Hij is mens geworden en heeft het mens-zijn voorgeleefd. Hij heeft onze zonden gedragen… Verder lezen →

ds. J.T. Maas – 2 Korinthe 11: 2-3

Paulus waarschuwt de gemeente te Korinthe om niet door de satan verleid te worden. Hij opereert als een listige slang en verdraait het woord van God of spreekt het tegen of doet een tegenvoorstel. De gemeente behoort echter als Bruid… Verder lezen →

ds. G.C. Vreugdenhil – Psalm 1

In Psalm 1 worden twee wegen scherp tegenover elkaar gezet: de weg naar het leven en de weg naar de dood. Het eerste is een leven dat zijn vreugde vindt in de Thorah, het tweede is oppervlakkig en meegaand. In… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Jozua 5:14

      ‘Nu ben ik gekomen’ ‘Nu.’ Dat woordje is doorslaggevend in het Hebreeuws. Nu. De wet is gegeven. De theorie. Al heb je die gehaald, de praktijk moet je leren. Theorie moet je in praktijk brengen. Het is… Verder lezen →

ds. A.B. van Campen – 1 Koningen 19

Elia is na de gebeurtenis op de Karmel. God zoekt hem echter op door een engel die hem maant op te staan en te eten. Zo kan Elia verder. God komt ons ook tegemoet in een woord of een lied,… Verder lezen →

ds. J.M. Molenaar – Johannes 4:50 en 53 (Zondag 7 HC)

Geloven is volgens de catechismus een stellig weten en een vast vertrouwen. Dat zien we bij de koninklijke hoveling: op Jezus’ woord keert hij terug, na de nacht, en ziet hij zijn geloof bevestigd worden: zijn zoon leeft. Zij die… Verder lezen →

ds. J. Belder – Genesis 19:22b

Abraham is een type van Christus in zijn pleidooi voor Sodom. In eerbied en afhankelijkheid pleit hij bij God, wiens vriend hij is, of God de rechtvaardige niet zal verdoen met de goddelozen. Abraham pleit zes maal, God antwoordt zes… Verder lezen →

ds. K.J. Kaptein – Psalm 73:25

In Psalm 73 belijdt Asaf dat hij bijna uitgegleden was omdat hij slechts op uiterlijke omstandigheden lette. God vatte echter zijn rechterhand. Hij mocht in het heiligdom (weer) zien op het offer en het bloed waardoor hij wist: God kastijdt… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen