Auteur beheerder

ds. D. Siebelink – Filippenzen 3:20-21

Christenen behoren aan de hemel toe, dat is hun kolonie. Weliswaar in de wereld maar niet van de wereld. Door Christus Jezus gered die de Zaligmaker is en vanuit de hemel wederkomt naar de hemel. Allen die in Hem geloven… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 24:47

Na de hemelvaart krijgen de apostelen de opdracht om het Evangelie te verspreiden vanuit Jeruzalem. Eerst vanuit Jeruzalem waar Christus gekruisigd is. De preek gaat over bekering en vergeving der zonden die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. God komt keer… Verder lezen →

ds. H.P. Brendeke – Psalm 47

Hemelvaartsdag 9 mei 2024 – Nieuwe Kerk Putten, Holland – ds. H.P. Brendeke – Schriftlezing Psalm 47 en Handelingen 1 vers 1-14 Gemeente van onze Koning, Heere Jezus Christus, als een ding naar voren komt vanuit Psalm 47, dan is… Verder lezen →

J. Northern – Lukas 8:12

De gelijkenis van het zaad laat ons zien hoe snel het zaad weggepikt wordt en op welke wijze dat gebeurt. Het zaad dient juist in de grond te komen om vrucht te dragen. De Heere Jezus Christus vergelijkt het Woord… Verder lezen →

J. Northern – Psalm 91:1-2

God openbaart Zich aan ons als de El Shaddai, de Almachtige. Bij Hem is werkelijk bescherming. De eerste keer in de Bijbel dat God Zich zo openbaart is bij Abraham die een kind bij Hagar gekregen had maar Gods weg… Verder lezen →

ds. M. van Kooten – Psalm 85:2

Op deze bevrijdingsdag staan we stil bij de vrijheid. In Psalm 85 belijdt de dichter dat de Heere Zijn land gunstig is geweest. Werkelijk vrij zijn we als we door de Zoon van God vrijgemaakt zijn. Als we in het… Verder lezen →

ds. J.W. Estrik – Hooglied 1:4-5

Het Hooglied is het lied van de liefde en in de Bijbel opgenomen. Christus Jezus die de Bruidegom is heeft Zijn bruid, dat is de kerk, lief. En wij hebben Hem lief omdat Hij ons heeft liefgehad. Het wekt het… Verder lezen →

ds. A.W. van der Plas – 2 Korinthe 4:7

Het Evangelie van vrije genade wordt door de apostel Paulus als een schat voorgesteld. Een schat die in aarden vaten wordt bewaard. Het is Gods wijsheid om het Evangelie door eenvoudige mensen te laten verspreiden. Met het oog op dat… Verder lezen →

ds. D.J. Diepenbroek – Heidelbergse Catechismus zondag 42

Het leven is een geschenk van God en dat maakt dat wat wij menen dat ons toebehoort, het eigendom van God is. Het is ons slechts uitgeleend. Het leert ons naar boven te kijken, naar binnen te kijken en ook… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Filippenzen 3:14

De kern van het Christelijk geloof is het leven in Christus, door persoonlijk geloof aan Hem verbonden. Hij is het doel, Hij is de scope. Tegelijkertijd is het Christelijk geloof zo eenvoudig, God heeft het eenvoudige middel tot zaligheid gegeven…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen