De apostel Paulus die zelf ongetrouwd was onderwijst de Christelijke gemeente te Korinthe over het huwelijk en het ongetrouwd zijn. Onze identiteit is meer dan onze huwelijkse staat. Uiteindelijk geldt voor ons allen, getrouwd of ongetrouwd, dat we dienen te leven tot de eer van God. Dat het is: aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen?

1 Korinthe 7 vers 7-9: ‘[7] Want ik wilde, dat alle mensen waren, gelijk als ikzelf ben; maar een iegelijk heeft zijn eigen gave van God, de een wel aldus, maar de andere alzo. [8] Doch ik zeg den ongetrouwden, en den weduwen: Het is hun goed, indien zij blijven, gelijk als ik. [9] Maar indien zij zich niet kunnen onthouden, dat zij trouwen; want het is beter te trouwen dan te branden‘.

Goed, beter en best

Het heeft alles te maken met niet-getrouwd zijn. Het is een veelbesproken onderwerp. Velen vinden het alleen leven wel prima. Het zo verschillende perspectief van mannen en van vrouwen. Het alleen zijn wordt bijna gezien als een norm. Trouwen en getrouwd zijn als een zegen van de wereld.

God heeft je lief als je alleen bent?! Hoe hebben we alleen zijn te zien? Wat zegt de Bijbel. Vers 7-9. Je bent meer dan je huwelijke staat. Kan de populaire mening de Bijbelse standaard overnemen? Helaas genoeg wel.

Vers 7. Ik wenste dat alleen alleen zijn, in een nieuwe vertaling. Ik wenste dat allen zoals mij zijn. Neem van een onderzoek. De ratio 64%, alleen zijnde vrouwen in de meerderheid. Hoort vaak van verlaten van de kerk vanwege geen man kunnen vinden.

Alle mannen schrijft Paulus over. Hij is meer dan alleen te zijn. Hij is veel meer dan alleen. Hij is geestelijk. Leeft voor Gods glorie. Veel meer, leeft voor het grotere doel.

We hebben allen een hoger doel. Dat hebben we allemaal ongeacht onze huwelijkse staat. Hoe we onszelf identificeren. Het leven is mij Christus, zegt Paulus. Galaten 2 vers in 20. Kolossenzen 3 vers 4, Christus is ons leven.

Die is de wortel van teleurstelling. Van overspel. Depressies, zelfdoding. Het leven is het niet waard te leven als ik dit of dat niet heb. Het is een verspilling afhankelijk te leven van wat je mist. Mijn identiteit in Christus. Voor Christus te leven. Dat is het idee.

Het tweede is je kunt een verlangen hebben. Vers 7. Ik wenste dat ik dat alle mensen zo zijn. Het idee van alleen te zijn is dat het een gave. Niemand geniet de gave van alleen zijn. Waarom geeft God ons dat?

Charisma is het Griekse woord. God weet goede gaven te geven aan Zijn kinderen. Charisma is zestien keer gebruikt in het Nieuwe Testament door Paulus van de zeventien keer. Een geschikt maken, zegen en roeping en dienst. Er is niet gemakkelijk over te denken.

Zaligheid is beschreven als een charisma. Als een grote gave van God. Het zijn ja of nee antwoorden. Is zaligheid een zegen? Ja. Is de zaligheid de vrije genade van God? Ja. Is de zaligheid een roeping op een bepaalde manier? Ja. Maakt God bekwaam om zo te leven. Is de zaligheid altijd eenvoudig? Nee, is het antwoord. Is zaligheid goed voor ons voor eeuwig. Ja.

Laten we het woord charisma veranderen. Is alleen zijn een zegen? [er valt een stilte]. Is het alleen zijn een vrije genade van God? [er valt een stilte]. Is alleen zijn een roeping? Ja. Is alleen zijn altijd eenvoudig? Nee. Is alleen zijn goed voor ons? [er valt een stilte].

Je begrijpt Gods genade niet goed.Als we het zeggen over huwelijk, dan is het duidelijk. 1 Thessolicenzen 5 vers 2. In alles ter ere van God leven.

Als je het een christen vraagt, de vreemde vraag ben je een boeddhist? Nee, ik wilde het voor lange tijd zijn. Ik wenste het te zijn. Hoe vreemd is dat. Claimen dat we iets zijn wat we niet zijn. 1 Korinthe 12 en 14.

De gave, de charisma van het in tongen spreken. De gave van genezen. Het is dan geen hoop. Wolken zonder regen.

De goede gaven worden genegeerd. Zo is de man die niet de gave van het alleen zijn heeft. Ik ben alleen. Als hij zijn eigen ogen echt of digitaal niet kan houden, of flirten met vrouwen, die heeft de gave niet. Er is geen toewijding.

Voor jullie vrienden, die dat zeggen dat je de gave hebt, dan vier je het niet. Je gave is huwelijk. Andere woorden: laat het gaan. Ik ben heel blij dat ik dat kan zeggen. Getrouwd.

Een gezonde interesse in dat andere geslacht.Als de Christelijke vrouw problemen geeft in zijn gedachten. Dat hij niet handelt. De mannen in charisma. Je hebt deze gaven of de andere. Het is de ene gave of de andere. Getrouwd of niet. Beide goed als het tot de eer van God.

Het derde punt is je kunt beter hebben dan te branden. Vers 9. Als ze niet in staat zijn zelfcontrole te hebben, het is beter te trouwen dan te branden. Alleen of getrouwd is gezegend als het tot de glorie van God is.

Ik wil iets zeggen over £16k gemiddeld besteed voor een Engelse bruiloft. Ik was bij een bruiloft in Liverpool. Mijn assistent had een paniekaanval. Als dit het kost hoe kan ik het dan ooit betalen?

Je hebt geen geld nodig om te kunnen trouwen. Je hebt geld nodig om te zorgen voor de familie. Dit is geen klacht om geld te sparen. We zijn nergens bevolen om een dure bruiloft te hebben.

Hier is mijn eenvoud. Eenvoudigheid verheerlijkt God meer. Het is beter voor hen, niet gemakkelijker. Het is waar te zeggen dat de verleiding van seksuele zonden na het huwelijk is niet eenvoudiger. Dan was er niet het zevende gebod. Geen overspel.

Het gaat om het verheerlijken van God. Het houdt in om in alles te delen. Het is niet gemakkelijker, het is beter. Beter, is het beter?

Als je een Christelijke vrouw bent in die categorie van 64%? Zullen deze met geen zelfcontrole trouwen? Nee, dat zegt de Schrift. Als de man gevaarlijk is of zelfs crimineel. Een vrouw is een persoon om lief te hebben niet een therapie om te hebben.

We trouwen in geloof. De volmaakte Mens is de hemel en niet beschikbaar. Je wilt trouwen die het meeste die op Hem lijkt. Je kunt er zeker van zijn dat we zonden.

1 Thessalonicenzen 4 vers 14. Filippenzen 1:6 die het begonnen is zal het voleindigen. In het beeld van God herschapen.

Twee zijn beter dan een. Als de een valt, dan de ander oprichten. Hoe kan de een liggen en warm worden? Drievoudig snoer niet haast verbroken. De Heilige Geest en een vrouw. Deze drie maken een sterke band.

Beter dan zelfgericht. Beter dan seksuele frustraties en zonden. Ik dank God voor de Heilige Geest en mijn vrouw om mij in een dagelijkse wandel te laten groeien. Groeien in genade.

Ik hoop voor je getrouwd of alleen, of gescheiden, God geeft je een identiteit die meer is dan een huwelijkse status. Hij zal doen wat het beste is voor je. Hij geeft je je verlangens van je hart meer dan je verwacht. Die je zwakheden kent. Deze dingen zijn goed. God die alle dingen ten goede werkt. Wat je doet, alleen of getrouwd, verloofd, gescheiden, wat je doet tot eer van God.

Amen.

 

Zondag 25 juli 2021 – Grace Baptist Church Edinburgh [Schotland, Verenigd Koninkrijk] – dienaar A. McLachlan – Schriftlezing 1 Korinthe 7 vers 1-17