Preekaantekeningen

Zoekresultaten

"psalmen"

ds. G.C. Vreugdenhil – Psalm 1

Het boek der Psalmen opent met Psalm 1: een psalm waarin de twee wegen worden voorgesteld. De goddelozen zijn als het kaf; zij hebben een oppervlakkig leven, zij leven met God in de marge. Dit kan ook gelden voor verbondskinderen!… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Mattheüs 25:14-30

In de gelijkenis van de talenten gaat het niet zozeer om de hoeveelheid, maar om de beschikbaarheid. De goede en trouwe dienstknechten bleken beschikbaar en dankbaar voor Gods gaven. God heeft in Christus Zichzelf gegeven; wat doen wij met die… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Mattheüs 5:6 (3)

In de zaligspreking gaat het over het verzadigd worden van de hongerigen en dorstenden. Zij verlangen naar recht en gerechtigheid – juist ook over hun eigen leven omdat ze daarin zoveel onrecht zien. God wil ons verzadigen met Zijn genade…. Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Psalm 61:3b

David op de vlucht voor zijn Absalom roept tot God. Dan ziet hij een rotsteen die voor hem te hoog zou zijn. Maar in die onbereikbare schuilplaats is hij veilig. God is de geestelijke schuilplaats, de Rots der eeuwen, voor… Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Heidelbergse Catechismus vraag 122

God heeft Zijn Naam bekendgemaakt. Hij is betrokken op de mensheid. In Christus is Hij zelfs mens geworden. God is de gans Andere, daarom hebben wij ontzag en eerbied voor Hem en het uitspreken van Zijn Naam op te brengen…. Lees verder →

prop. W. Braaksma – Efeze 5:21

De onderdanigheid waar Paulus de Efeziërs toe oproept, heeft alles te maken met de vervulling met de Geest. Vanuit die vervulling krijgt de lof, dank, aanbidding en onderdanigheid vorm in het leven van Gods kinderen. Toch is de oproep nodig,… Lees verder →

prop. A.J.R. Treur – Markus 6:1-6

In het Markusevangelie, het oudste evangelie, zien we Jezus optreden in Nazareth. Zijn dorpsgenoten zijn aanvankelijk onder de indruk (‘ontsteld’), maar al snel keren ze zich van Jezus’ boodschap van geloof en bekering en van het Koninkrijk van God af…. Lees verder →

ds. F.J.M. van Veldhuizen – 1 Korinthe 1:23 – 2:2

In de gemeente te Korinthe is veel aan de hand en leven veel vragen. Paulus begint echter niet bij de antwoorden, maar stelt het kruis centraal. Zonder het kruis hebben wij geen leven. Met onszelf wordt het niets. Maar vanuit… Lees verder →

ds. M. van Reenen – Filippenzen 2:12-18

De apostel Paulus roept op tot het werken van de zaligheid. Het is geen eigen werk dat vanuit ons komt maar omdat God het doet is het mogelijk. Juist daarom maakt het ons niet moedeloos en lui, het is de… Lees verder →

Ibrahim Ag Mohamed – Lukas 15:7

Het is verbazingwekkend dat de aarde vreugde in de hemel geeft. Het vindt plaats als een zondaar tot bekering komt. God verheugt Zich daarin. Wij mensen zijn als verloren schapen en hebben een herder nodig. Jezus, de Zoon van God,… Lees verder →

© 2021 Preekaantekeningen