Preekaantekeningen

Zoekresultaten

"openbaring"

dr. E.E. Bouter – Openbaring 19:6-10 & Zondag 21 HC

De Kerk is het werk van God, niet het werk van mensen. De Heidelbergse Catechismus is opgesteld tegen de achtergrond van de 16e eeuw. De Reformatie heeft benadrukt dat het gaat om persoonlijke waarheid in het hart en minder oog… Lees verder →

rev. Ibrahim – Openbaring 1:5

In de openbaring van Jezus Christus die de verbannen apostel Johannes op het eiland Patmos te zien en horen krijgt, gaat het over de Heere Jezus Christus. Hij is die naar Zijn mensheid dood geweest is en leeft tot in… Lees verder →

ds. B.L.P. Tramper – Openbaring 18:4-5

Johannes ziet op Patmos dat de stad Babylon zal vallen. In die stad is er sprake van een anti-christelijk klimaat. Men wentelt zich in de zonde: seksuele uitspanningen, materialisme, hoogmoed, afgoderij. Met rijke en decadente westen lijkt erg op Babylon,… Lees verder →

ds. H. Liefting – Openbaring 22:17

De roep ‘Kom haastig, Heere Jezus’ wordt door de Geest, de Bruidsgemeente van Christus en de hoorders uitgeroepen. Met een groot verlangen zien we uit naar de wederkomst, dan zal de vereniging met Christus volmaakt plaatsvinden. De Geest werkt deze… Lees verder →

ds. G.M. van Meijeren – Openbaring 3:7-13

In de brief aan de gemeente van Filadelphia, een kleine gemeente die het heel moeilijk heeft, vertroost Christus hen. Deze gemeente bewaart het woord, het woord van de volharding. Zij zien in hun omstandigheden op Christus. Christus openbaart zich aan… Lees verder →

ds. M.A. van den Berg – Openbaring 1:18

De oude apostel Johannes valt als dood aan de voeten van Jezus, als Hij aan hem verschijnt. De Paasboodschap is echter dat Christus dood geweest is en nu leeft. De eeuwig levende is dood geweest. Voor Hem is de dood… Lees verder →

dr. P. Masters – Openbaring 3:20

Het is de Koning der koningen die aan de deur van ons hart staat en klopt. Hij wil naar binnen. Maar wat doen wij mensen van nature? Wij houden de deur potdicht, we willen van God niet weten. Het is… Lees verder →

ds. L. Groenenberg – Openbaring 3:20a

Het is Christus zelf die in de prediking van het Woord aan de deur van ons leven staat. Hij klopt op de deur van ons hart en wil opengedaan zijn. In de brief aan de gemeente van Loadicea staat dat… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 4:1

Het nieuwe jaar 2020 is nog maar een even begonnen of heeft zijn sporen al getrokken. Maar wie is er die te midden van alle spanningen, dreigingen, moeiten en verdriet regeert? Vanuit Openbaring wordt door de Heere Jezus de geopende… Lees verder →

ds. A.L. van Zwet – Openbaring 3:7-13

Filadélfia zendingsgemeente  Soms komt nog weleens de vraag wat een christelijke gemeente aan zending doet. Christenen doen niet zozeer aan zending maar weten zich gezonden. Heel gewone mensen die de Naam van Jezus groot maken en dicht bij het Woord… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen