Preekaantekeningen

Zoekresultaten

"lukas"

ds. J. den Boer – Lukas 16:19-31

We zijn niet zozeer op weg naar de eeuwigheid, we zijn reeds in de eeuwigheid. Na het leven hier op aarde gaan we naar onze eeuwige bestemming: in de hemel met God in de eeuwige vreugde of in de buitenste… Lees verder →

ds. C.M. Buijs – Lukas 9:57-62

Het volgen van de Heere Jezus Christus is niet hetzelfde als Hem nalopen. Vanmorgen wordt ons de spiegel voorgehouden met de drie mensen die Jezus op weg naar Jeruzalem tegenkomt. Een biedt zich spontaan aan om Hem te volgen maar… Lees verder →

ds. H. Roseboom – Lukas 9:61-62

Jezus ontmoet een man die Hem wel wil volgen, maar hij wil eerst afscheid nemen van zijn familie. Het volgen van Jezus vraagt echter radicale en onvoorwaardelijke overgave. Dingen die op zich niet verkeerd hoeven te zijn, zoals familie of… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 9:57

Als er drie mensen die uiterlijk discipelen van Christus lijken een vraag aan Hem stellen, dan blijkt uit het antwoord van de Zaligmaker dat God hen niet antwoordt. Waarom niet? Omdat de eerste zijn ogen gericht had op de aarde,… Lees verder →

ds. S.T. Lagendijk – Lukas 13:24

Als de vraag aan de Heere Jezus Christus wordt gesteld of er weinigen zijn die zalig worden, dan is het antwoord van de Zaligmaker: Strijd u om in te gaan. Ook verbondskinderen, die het teken en zegel van de Heilige… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 15:3-4

Toen de Farizeeërs en Schriftgeleerden de Heere Jezus bekritiseerden omdat Hij met tollenaren en uiterlijke zondaren omging, leert Hij hen over de genade van God in een aantal gelijkenissen. Hij gebruikt het beeld van de herder die een kudde schapen… Lees verder →

rev. Ibrahim – Lukas 12:20

Als een man tot Jezus komt voor een aards dispuut tussen hem en zijn broer, dan gebruikt Jezus dit om de gelijkenis te vertellen over de rijke dwaas. Hij deed goede zaken en had vele kwaliteiten. Maar de grote fout… Lees verder →

rev. Ibrahim – Lukas 17:32

Het appèl van de Heere Jezus om te gedenken aan de vrouw van Lot is vol compassie. De vrouw van Lot is het voorbeeld van ongeloof. Ze was zo dichtbij, ze was bijna een christen. Ze hoorde het Evangelie, het… Lees verder →

ds. A.J. van den Herik – Lukas 24:44-47

Als Jezus in het midden van Zijn discipelen verschijnt, opent Hij hun de ogen om te laten zien dat Hij waarlijk is opgestaan – naar het lichaam. De discipelen verstaan het echter nog niet, ze blijven aarzelen en daarom opent… Lees verder →

ds. D. Siebelink – Lukas 23: 33-46

Jezus hangt temidden van twee moordenaars. Het midden is de plek die Hij opeist en die Hem toekomt. Hij wandelt als Lam temidden van Zijn gemeente. Hoewel aanvankelijk beide moordenaars Jezus lasteren, komt een van hen tot inkeer. Hij ziet… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen