Preekaantekeningen

Zoekresultaten

"jesaja"

ds. W.M. van der Linden – Jesaja 50:10

Als het volk van Israël vanwege ongehoorzaamheid aan God in ballingschap zit, zendt God de profeet Jesaja om een goede boodschap te brengen. De goede boodschap: de boodschap dat waar het volk gefaald heeft, en wij met hen, om knecht… Lees verder →

ds. F.J.M. Veldhuizen – Jesaja 62

Jesaja profeteert dat het volk Israël zal terugkeren en dat ze niet zullen zwijgen over Gods redding. De Messias, Jezus Christus, heeft alle gerechtigheid vervuld. Wij doen vanuit onszelf geen recht, dat moet bij God vandaan komen. Als God het… Lees verder →

rev. Ibrahim – Jesaja 66:2

Wie kan beter over God spreken dan God Zelf? Hij troont boven de hemel en de aarde is Zijn voetbank. Hij is de Almachtige, Alomtegenwoordige, Eeuwige die niet verandert. De El Shaddai en de El Elyon.  Geen tempel met handen… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 64:4

De mensheid zoekt uit zichzelf naar alternatieven voor God. Van nature willen we niet met God te maken hebben. We willen ons eigen leven hebben en niet verantwoordelijk zijn om verantwoording af te leggen aan God. Maar daarmee missen we… Lees verder →

ds. H. Markus – Jesaja 53:4-5

Christus droeg onze ziekten. Jesaja zag dat al 700 jaar eerder. Mattheus zag het gebeuren. Jesaja en Mattheus maken ons er attent op dat achter die ziekten onze overtredingen en ongerechtigheden schuil gaan. Jezus droeg de toorn van God in… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 9:6

Ruim 700 jaar voor de komst van Christus in deze wereld profeteert de profeet Jesaja over Hem. Het wordt alles nauwkeurig beschreven en geprofeteerd. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot Licht zien. Maar wat is het? Jesaja… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 2:1

Jesaja profeteert over de komst van Christus  De profeet Jesaja profeteert over de komst van Christus in het vlees. In de wijze waarop de profeet Jesaja dit doet zit een opbouw. De grond wordt gelegd om vervolgens over grotere en… Lees verder →

dr. P. Masters – Jesaja 1:25-2:5

Jesaja profeteert over de dag van Christus en het nieuwe Jeruzalem. Dan zullen alle volken tot de berg Sion komen. Daarom de oproep om in Zijn licht te wandelen, nu en altijd. Anders gaan we het verderf tegemoet.

ds. K. ten Klooster – Jesaja 55:3

Komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven Reeds jaren voordat Jezus Christus, de Zoon van God, in de volheid van de tijd op aarde kwam, klonk het Evangelie van vrije genade al. Het woord van God komt tot… Lees verder →

ds. W.A. Zondag – Jesaja 38:1-2

Hizkia wordt door de Heere in de nood gebracht door een ziekte. Elke ziekte is een roepstem. Elke ziekte is een preek, ze laten hoe broos en kwetsbaar we zijn. Verwachten we het dan van de Heere of van artsen… Lees verder →

© 2020 Preekaantekeningen