Zoekresultaten “corona”

ds. H.P. Brendeke – Psalm 47

Met hemelvaart is de Heere Jezus Christus als Koning naar de hemel gegaan. Hij is de Koning die regeert en Zijn Geest gegeven heeft. Hij zit in de hemel en zal wederkomen naar deze wereld. God is speciaal Koning voor… Verder lezen →

ds. A.W. van der Plas – 2 Korinthe 4:7

Het Evangelie van vrije genade wordt door de apostel Paulus als een schat voorgesteld. Een schat die in aarden vaten wordt bewaard. Het is Gods wijsheid om het Evangelie door eenvoudige mensen te laten verspreiden. Met het oog op dat… Verder lezen →

ds. A. van Wijk – 2 Kronieken 6:26-27

De koning Salomo die veel wijsheid van de Heere ontvangen heeft, noemt zichzelf klein. Afhankelijk van de Heere in alles en zo is het volk ook afhankelijk van de zegen van de Heere en zijn wij dat evenzo. Op deze… Verder lezen →

ds. M. Middelkoop – Markus 2:14-17

Markus laat zien dat het Jezus om zondaren te doen is. Hij zoekt hen op en eet met hen. De genezingen zijn tekenen van Zijn vergevende liefde – er zijn meer zondaars dan zieken. Levi wordt uit zijn oude leven… Verder lezen →

ds. K. Hak – 1 Timotheus 1:1-17

Paulus wil zijn geestelijke zoon Timotheus bemoedigen. Het is belangrijk dat hij focus houdt op de genade van Christus. Niet zien op jezelf, niet op de omstandigheden, maar op de blijdschap die er is in Christus Jezus. Wie zijn zonden… Verder lezen →

ds. D.C.G. van der Kraan – Psalm 8

In Psalm 8 gaat het over mens-zijn. Deze wereld is een gevallen wereld. Willen we weten wat mens-zijn echt betekent, dan moeten we op Christus zien. Hij is mens geworden en heeft het mens-zijn voorgeleefd. Hij heeft onze zonden gedragen… Verder lezen →

ds. K.J. Kaptein – Psalm 73:25

In Psalm 73 belijdt Asaf dat hij bijna uitgegleden was omdat hij slechts op uiterlijke omstandigheden lette. God vatte echter zijn rechterhand. Hij mocht in het heiligdom (weer) zien op het offer en het bloed waardoor hij wist: God kastijdt… Verder lezen →

ds. J.B. Alblas – Haggaï 1:8

Na de ballingschap mag het volk van Israël na terugkeer in Israël weer opbouwen. Ze werken hard, ze draven zelfs om eigen huizen te bouwen. Maar het huis van God, de tempel, krijgt geen aandacht. Ondertussen zit de voortgang tegen…. Verder lezen →

ds. P.L. de Jong – Johannes 5:6-8

Jezus geneest de verlamde man te Bethesda. Hij ziet naar die man om, die naar eigen zeggen geen mens heeft. Jezus trekt zich de ellendigheid van Bethesda aan. Dat is het evangelie. Hij roept de man – en ons –… Verder lezen →

ds. M.G.M. Mudde – Psalm 91

In Psalm 91 zijn twee reizigers met elkaar in gesprek. Het leven is een reis vol gevaren. God wil Zijn kinderen beschermen en behoeden voor gevaren. Dat betekent niet dat hun weg over rozen zal gaan; soms haalt Hij Zijn… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen