Zoekresultaten “bekering”

kand. Joh. Fekkes – Lukas 16:30

Het verhaal van de rijke man en Lazarus laat ons de realiteit van de eeuwigheid zien. Er zijn twee wegen: de brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg naar het eeuwige leven. De rijke man was… Verder lezen →

ds. G.C. Klok – Jesaja 1:10-18

De profeet Jesaja wijst het volk van Israël erop dat het God om het hart gaat. Het is te herkennen aan een verknipt leven op eilandjes of een leven dat geheel toegewijd is aan de Heere. Het Evangelie klinkt en… Verder lezen →

dr. P. Masters – Johannes 21:1

Na de opstanding van de Heere Jezus Christus is Hij verschenen aan Zijn discipelen. Bij het meer van Tiberias in Galilea leren de discipelen een belangrijke les: de Heere werkt en zorgt voor de visvangst. Als de discipelen vervolgens uitgaan… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Richteren 15:16-19

Simson roemt op zichzelf nadat hij duizenden Filistijnen heeft gedood. De grote, sterke Simson blijkt echter niet tegen dorst op te kunnen. De beweging die we op dankdag moeten maken is van ‘ik’ naar ‘U’; van kaakbeenhoogte naar het dal… Verder lezen →

ds. P.C. Hoek – Heidelbergse Catechismus zondag 35

God maakt Zich in Zijn Woord aan ons bekend. Bladzijde na bladzijde tekent het bleed van God zich af door Zijn Woord. Dat is wat wij nodig hebben aangezien we allerlei beelden van God maken en ons allerlei beelden van… Verder lezen →

M. Humphrey – Openbaring 17:5-6

In de Openbaring van Jezus Christus op het eiland Patmos aan de apostel Johannes krijgt hij de val van het ‘grote’ Babylon te zien. Babylon [ook wel: Babel] staat voor verwarring. Er is een geestelijke strijd gaande tegen het rijk… Verder lezen →

ds. J.T. Maas – 2 Korinthe 11: 2-3

Paulus waarschuwt de gemeente te Korinthe om niet door de satan verleid te worden. Hij opereert als een listige slang en verdraait het woord van God of spreekt het tegen of doet een tegenvoorstel. De gemeente behoort echter als Bruid… Verder lezen →

R. Lambert – Mattheüs 13:44-46

Het Koninkrijk der hemelen wordt de Heere Jezus Christus in gelijkenissen afgebeeld. Met een eenvoudig beeld wordt de essentie weergegeven. Het is als het zoeken van een schat waarbij alles op alles gezet wordt om die schat te vinden. Of… Verder lezen →

dr. P. Masters – Jesaja 1:18

De profeet Jesaja schrijft over God die de mens tegenkomt. Wij mensen hebben gezondigd, wij mensen erkennen vanuit onszelf niet wie ons gemaakt heeft. In dat opzicht zijn we nog bruter dan de dieren. Maar God komt in Zijn Zoon,… Verder lezen →

ds. J. Belder – Genesis 19:22b

Abraham is een type van Christus in zijn pleidooi voor Sodom. In eerbied en afhankelijkheid pleit hij bij God, wiens vriend hij is, of God de rechtvaardige niet zal verdoen met de goddelozen. Abraham pleit zes maal, God antwoordt zes… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen