Sinds zondag 27 januari 2019 staan er meer dan 500 berichten op deze website. Een bijzonder moment om bij stil te staan. De aantekeningen zijn van preken die in verschillende kerken gehouden zijn. Het Woord van God, het levende Woord, zal de eeuwigheid verduren.

Met de zoekfunctie op de website kan eenvoudig naar onderwerpen worden gezocht. Daarnaast wordt in het menu een aantal onderwerpen aangereikt.

Bij deze mijlpaal van 500+ berichten op de website wordt een drietal berichten nogmaals onder de aandacht gebracht:

De dood van hogepriester Aäron

De aangrijpende geschiedenis van het sterven van de hogepriester Aäron die in Numeri 20 is beschreven leert ons dat wij mensen al onze waardigheid verliezen. Wij hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar, en dit is het Goddelijke maar, God is barmhartig in Zijn Zoon de Heere Jezus Christus. Dé Hogepriester. Zo kan een mens, die in Christus en door een waar geloof aan Hem verbonden is, sterven met dé Hogepriester en binnengaan in de eeuwige heerlijkheid waar God is alles en in allen.

ds. J. Westerink – Numeri 20:28

Al zingend voorttrekken en de wapens laten rusten

In 2 Kronieken 20 wordt een merkwaardig tafereel beschreven van het volk Israël dat de opdracht krijgt om zingend voort te trekken. Er wacht een hevige strijd maar het is aan hen om de wapens te laten rusten, de priesters gaan voorop. God streed voor hen. God strijdt voor ons. Dan hoeft er veel niet meer. Zingen wij het oneindige refrein uit Psalm 136: ‘Want Zijn gunst alom verspreid, zal bestaan in eeuwigheid’? En de vijanden dan? Op de een of andere manier hebben de vijanden van Israël elkaar bestreden. God heeft voorzien en Hij voorziet. Vertrouw op Christus bij wie genade is. Dan zult u voorspoedig zijn.

ds. G.C. Klok – 2 Kronieken 20:19-20

Onderweg naar de bruiloft

Bereid u zich voor op de bruiloft van het Lam, de eeuwige bruiloft? De [bruids]kerk is op weg naar de eeuwige bruiloft. Op weg naar de Koning. De dichter van Psalm 45 zoekt naar woorden om de lof van deze grote Koning te bezingen. De dichter is vol van de Koning. De Koning! Ook voor mij?! Daar komt het op aan: kent u Jezus Christus? Is Hij u alles geworden? Dan zal de heerlijkheid van Hem van uw wangen afstralen als u binnengeleid wordt in de eeuwige heerlijkheid. Geldt het u ook: ‘Straks leidt men haar in statie, uit haar woning, in kleding, rijk gestikt, tot haren Koning’? En nog is er plaats: vlucht tot Hem, haast u om uw levens wil!

ds. M. Goudriaan – Psalm 45:1,7 [berijmd]

 

Woensdag 30 januari 2019, de beheerders.