Het is minder dan twee jaar geleden dat 1500 preekaantekeningen op de website gepubliceerd zijn. Inmiddels staat de teller op 2000. Een moment om met dankbaarheid op terug te zien hoe het Woord zondag aan zondag, op verschillende plaatsen en in verschillende landen, uitgaat en zich ook via het internet verspreid.

Met de zoekfunctie kan naar preekaantekeningen gezocht worden en de index biedt een overzicht per Bijbelboek.

Bij deze gelegenheid lichten we een aantal aantekeningen uit.

ds. J.J. Verhaar – Mattheüs 13:24-30 en 36-43

De gelijkenis van het tarwe met het onkruid lijkt gemakkelijk, maar ook de discipelen begrijpen het niet. Jezus is de Messias; Hij is de Koning die zichzelf vergelijkt met een boer. Het goede zaad zijn ware christenen die door Hem gezaaid worden. Het onkruid zijn kinderen van satan. Koning Jezus is veel geduldiger en liefdevoller dan wij; wij zouden het liefst het onkruid nu al uittrekken, maar Christus is bezig met het groei- en veranderingsproces.

ds. J.J. Verhaar – Mattheüs 13:24-30 en 36-43

ds. J.K.M. Gerling – Psalm 13 [preek gehouden in Putten met de Razziaherdenking van Oktober ‘44]

David is in grote benauwdheid als de vijanden sterker lijken te zijn en hij voor zijn gevoel geen kant uit kan. Er klinkt een benauwd vragen. Maar God is in Zijn genade nabij en dat doet David op God vertrouwen door Hem verwachtend te bidden. Ondanks de omstandigheden die op dat moment ongewijzigd zijn. De Heere helpt hem uit en dat leidt tot een vertrouwend zingen.

ds. J.K.M. Gerling – Psalm 13

prof. H. van den Belt – Jesaja 52:14

In Jesaja’s lied over de Lijdende Knecht zingt hij dat het gezicht van de Knecht geschonden en geslagen wordt. Een aspect uit het lijdensevangelie waar we niet vaak bij stilstaan: Jezus’ gezicht als een spiegel van het onrecht en de zonde. Wij leren ons liever af of geven het slachtoffer de schuld; God zal eenmaal in toorn naar Zijn vijanden kijken maar in gunst naar Zijn kinderen.

prof. H. van den Belt – Jesaja 52:14

ds. A.L. van Zwet – 2 Petrus 3 vers 8-9

Op de Oudjaarsdag staan we voor de jaarwisseling van het oude naar het nieuwe jaar. Als we denken dat God niet meer ingrijpt dan spotten we met de tijd en ten diepste met God. God heeft namelijk geduld in de tijd en wil dat we behouden worden. De apostel Petrus bepaalt ons bij de wisseling als de Heere Jezus wederkomt en de oude aarde met een vuurgloed gezuiverd zal worden en er een nieuwe hemel en nieuwe aarde zullen zijn. 

ds. A.L. van Zwet – 2 Petrus 3:8-9

ds. R.W. de Koeijer – Johannes 17:1-5

Johannes benadrukt in zijn evangelie het koningschap van Jezus en de heerlijkheid van en in Zijn lijden. Juist daarin wordt Hij door de Vader verheerlijkt (doordat Zijn gehoorzaamheid en liefde in dat lijden zichtbaar worden) en verheerlijkt Hij daarin de Vader (door de Zijnen het eeuwige leven te geven). In de lijdenstijd moeten we overdenken, wat Jezus deed voor ons, niet zozeer wat wij doen voor Hem, al komt het in ons leven wel openbaar of we Hem volgen.

ds. R.W. de Koeijer – Johannes 17:1-5

Gods weg is volmaakt; de rede des Heeren is doorlouterd; Hij is een Schild allen, die op Hem betrouwen’ -2 Samuël 22:31.

Soli Deo Gloria.

April 2024, de beheerders