Na de mijlpaal van meer dan 1000 aantekeningen op de website in het najaar van 2019 staan er inmiddels ruim 1500 berichten op de website. Het Woord van God heeft zijn vrije loop. Het Evangelie is het goede nieuws voor een wereld verloren in schuld.

De zoekfunctie op de website maakt het mogelijk om eenvoudig te zoeken naar aantekeningen van preken.

Bij deze gelegenheid wordt een drietal berichten uitgelicht:

Christus met Hemelvaart zegenend van ons gescheiden

De Heere Jezus Christus is met hemelvaart al zegenend gescheiden van deze aarde. Hij hief Zijn handen op en zegende de discipelen. Zo is Hij in de hemel opgenomen en heeft Hij Zijn plaats gekregen alwaar Hij Zijn geestelijke gaven uitdeelt. Hij spreekt goede worden. De discipelen keren vervolgens met blijdschap terug naar Jeruzalem. Eerst werd de blijdschap verkondigd en vervolgens wordt zij beleefd. Het geloof ziet de Heere Jezus op ware grootte.

ds. A.L. van Zwet – Lukas 24:50-53

Heb goede moed: Christus heeft de dood overwonnen

De apostel Johannes zit gevangen op het eiland Patmos. Christus verschijnt daar aan Hem als de Opgestane Levensvorst. Hij is de ‘Ik ben’ en de Eerste en de Laatste. Hoe breed machten en ego’s zich ook maken; Christus gaat aan alles vooraf en aan Hem is het laatste woord. Hij ging door de dood heen; Hij overwon dood, graf, hel en duivel. Hij zette voet aan wal op de oever van het onvergankelijke leven. Hij komt ons in onze ademnood en ontreddering genadig tegemoet met woorden van hoop en moed.

prof. R. de Reuver – Openbaring 1:17-18

De weg terug naar God te midden van de coronacrisis

Asaf mag in Psalm 77 zien op Gods weg. Hij heeft veel vragen over de moeilijke omstandigheden waar hij in zit. Hij mag zien dat Gods weg in het heiligdom is. Dat de weg van de Heere door de zee liep, zoals bij het volk Israël. Ook in deze coronacrisis, als alle zekerheden wegvallen, is de vraag: waar brengt het ons? Zien we de hand van de Heere erin? Wat wil de Heere tegen ons zeggen? En zien we dat Christus ons is voorgegaan, door de zee van Gods toorn en gramschap om onze zonden weg te dragen?

ds. W.A. Zondag – Psalm 77:14

Dinsdag 26 juli 2022, de beheerders.