Een bijzonder moment: meer dan 1000 aantekeningen van preken op de website! Het was in januari 2019 dat de mijlpaal van 500+ berichten werd bereikt en inmiddels, minder dan twee jaar later, is dit aantal verdubbeld.

De zoekfunctie op de website maakt het mogelijk om eenvoudig te zoeken naar aantekeningen van preken.

Bij deze gelegenheid wordt een drietal berichten uitgelicht:

Gedenk, Jezus Christus uit de doden opgewekt!

Paulus roept Timotheüs op om in gedachten te houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Het is bij het werk in de gemeente maar ook bij alles wat ons in het leven overkomt, aan tegenslag en lijden, belangrijk om dit voor ogen te houden en te gedenken. Laat het elke dag Pasen zijn, Timotheüs. En voor ons! We hebben een levende Heer en een levend Hoofd. Zullen we dat niet vergeten? Hij is naar Zijn mensheid in de hemel, naar Zijn Godheid is Hij altijd bij ons. Het is een woord voor elke dag, voor alles in ons leven: Gedenk, Jezus Christus uit de doden opgewekt! 

ds. C.J. Overeem – 2 Timotheüs 2:8a

Het geloof getoetst

Abraham werd beproefd zoals nooit iemand werd getoetst: hij moest zijn zoon Izak, de zoon van de belofte, offeren. Het was nacht in het leven van Abraham, toch lezen we niet over emoties of weerstand. Door het geloof hééft hij Izak geofferd. De Heere toetst Zijn kinderen omdat Hij hun geloof wil louteren. De Heere wilde Abraham leren dat Izak onvervreemdbaar eigendom van de Heere was. God toetst al Zijn kinderen – niet in gelijke mate en op verschillende wijze. Een ongelofelijk diepe beproeving voor Abraham, die hij dankzij Gods genade en door het geloof kon doorstaan.

ds. B. Oosterom – Genesis 22:1a en Hebreeën 11:17

De steen afgewenteld

Allesbeslissend is de opstanding van de Heere Jezus Christus uit de doden. Hij heeft de dood overwonnen: het aardse ‘einde’ is het einde niet… Het zijn de vrouwen die in de vroegte van de Paasmorgen naar het graf gaan om het lichaam van Jezus uit liefde tot Hem te gaan zalven. Onderweg naar het graf zitten de vrouwen erover in wie de grote steen voor het graf zou afwentelen. Maar bij het graf aangekomen zien ze opwaarts. En dan zien ze dat de steen reeds afgewenteld was. De opgestane Levensvorst Jezus Christus is hen voor. Het is de Heere zelf die dood en graf overwonnen heeft. Wat een verkondiging gaat er vanmorgen uit van deze afgewentelde steen: Hij leeft! Wie Hem zoekt en op Hem vertrouwt, hoeft niet te vrezen.

ds. P.C. Hoek – Markus 16:3-4

 

Maandag 19 oktober 2020, de beheerders.