Preekaantekeningen

ds. P. den Ouden – Jesaja 45:8

Eerste Adventszondag 3 december 2023 – Triumfatorkerk Hersteld Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea, Holland – ds. P. den Ouden – Schriftlezing Jesaja 45 vers 1-8 Jesaja 45 vers 8: ‘Drupt, gij hemelen! van boven af, en dat de wolken vloeien van gerechtigheid;… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Lukas 18:1-8

De gelijkenis van de onrechtvaardige rechter en de weduwe gaat over het aanhoudende bidden en verwachten van God. De rechter wil de weduwe niet helpen maar buigt vanwege haar aanhoudendheid. Het staat in het licht van de wederkomst van Christus…. Verder lezen →

kand. Joh. Fekkes – Lukas 16:30

Het verhaal van de rijke man en Lazarus laat ons de realiteit van de eeuwigheid zien. Er zijn twee wegen: de brede weg die naar het verderf leidt en de smalle weg naar het eeuwige leven. De rijke man was… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – 2 Korinthe 5:17

Paulus wijst de Korinthiërs erop dat ze in Christus een nieuwe schepping zijn. Alles is nieuw geworden – het nieuwe leven werkt in alles door. Dat is dankzij Gods genade; wij kunnen onszelf of de wereld niet verbeteren. Het lijden… Verder lezen →

ds. J.C. den Ouden – Romeinen 8:28

De apostel Paulus bemoedigt de christenen in Rome te midden van de verdrukkingen. Hij wijst hen op de Vaderhand waaruit hen alle dingen toekomen. Zo geldt het voor degenen die God liefhebben dat alle dingen meewerken ten goede. Om gelijkvormig… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Heidelbergse Catechismus zondag 37

Als het gaat over het eedzweren, dan is de vraag hoe het zit met bij wie een eed gezworen wordt. God heeft niemand boven Zich en toch zweerde Hij bij Zichzelf. Zo is het onder aanroeping van de Naam van… Verder lezen →

ds. H. Markus – 1 Thessalonicenzen 5:18

Paulus roept de gemeente te Thessaloniki op, aan het einde van zijn brief, om in alles dankbaar te zijn. Die dankbaarheid is er niet vanwege de omstandigheden of iets in onszelf, maar die vindt zijn bron in de genade (eucharistio,… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Exodus 6:1-7

Als Mozes naar Farao is geweest maar die weigert om het volk van Israël te laten gaan uit Egypte, dan keert het volk zich tegen Mozes. Mozes gaat tot God en God antwoordt Hem met een Godsopenbaring: Ik ben de… Verder lezen →

ds. G.M. Bijkerk – Openbaring 8:1-5

De apostel Johannes ziet dat bij de gebeden van de Kerk de voorbede van Christus wordt gevoegd. God regeert en verhoort de gebeden van Zijn Kerk. Voor ons is het belangrijk om te blijven bidden en de moed niet te… Verder lezen →

ds. G.C. Klok – Jesaja 1:10-18

De profeet Jesaja wijst het volk van Israël erop dat het God om het hart gaat. Het is te herkennen aan een verknipt leven op eilandjes of een leven dat geheel toegewijd is aan de Heere. Het Evangelie klinkt en… Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2023 Preekaantekeningen