Preekaantekeningen

ds. P.C. Hoek – Jakobus 4:4b

De apostel Jakobus zet de vriendschap met deze wereld tegenover de vriendschap met God. Die twee kunnen niet samengaan. Dit heeft gevolgen in de praktijk met hoe wij met onze naasten omgaan, hoe de relatie met God is en hoe… Verder lezen →

ds. M. Goudriaan – Habakuk 2:20

De profeet Habakuk richt de aandacht op de Heere die in Zijn tempel is. Er is veel gaande bij het volk Israël en de heidenvolken. Maar het is niet zonder dat de Heere ervan afweet en zal komen om te… Verder lezen →

prop. J. van Eijsden – Psalm 23:4

In Psalm 23 belijdt David zijn afhankelijkheid van de HEERE. Hij heeft Hem leren kennen als de Goede Herder. Psalm 23 is in Christus in vervulling gegaan. Hij gaat ons voor, zoekt ons op en is altijd bij ons ook… Verder lezen →

M. Mullins – Spreuken 5:15

In het onderwijs van koning Salomo gaat het over de eerbaarheid van het huwelijk. Daarbinnen is het water zuiver als het gaat om seksuele relaties, erbuiten is het vervuild. Het onderwijs komt tot ons voor hen die getrouwd zijn en… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Heidelbergse Catechismus zondag 51

Elkaar vergeven klinkt makkelijker dat het is. In lijn met de Heidelbergse Catechismus kan er alleen van horizontale vergeving sprake zijn, als er ook en eerst sprake is van verticale vergeving. Christus leed om onze zonden; Hij droeg onze straf…. Verder lezen →

R. Burrows – Psalm 23:1

In Psalm 23 beschrijft David de zorg van de Heere. De Heere is mijn Herder en mij zal niets ontbreken. Hij weet precies wat wij nodig hebben. Hij leidt door het dal van de schaduw van de dood en dat… Verder lezen →

ds. A.L. van Zwet – Mattheüs 25:1-13

De gelijkenis van de vijf wijze en dwaze maagden laat het onderscheid zien tussen twee soorten mensen. Met een levend geloof en leven in het licht of niet. De Bruidegom is de Heere Jezus en het bruiloftsmaal is het Koninkrijk… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Heidelbergse Catechismus zondag 44

In de wet van God staat dat wij niet mogen begeren wat van een naaste is en aan ons niet is gegeven. De begeerte werkt de zonden. En omdat het in ons aller hart zit, is er inwendig onderzoek nodig… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Heidelbergse Catechismus zondag 36

In de Tien Geboden van God gaat het ten diepste om de liefde en is de wet niet los van Christus, de Zoon van God, te zien. Als het dan gaat over de Naam van God dan gaat het anderzijds… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – 1 Petrus 5

Petrus bemoedigt aan het einde van zijn eerste brief de christenen – de kleine gemeenten in de verstrooiing en in de minderheid. Het volgen van Jezus kan moeilijk worden. We mogen echter op Jezus zien. Onze zorgen op Hem werpen…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen