Preekaantekeningen

rev. Ibrahim – Lukas 17:19

Op weg naar Jeruzalem reist de Heere Jezus Christus door Samaria. Met een doel, Hij reisde altijd met een doel. Zijn doel was daar en toen om een ziel voor de eeuwigheid te behouden. Een van de tien melaatsen is… Lees verder →

ds. W. Pieters – Jesaja 40:1-11

Het is door het welbehagen van God dat Hij Zijn volk niet vergeet en telkens weer opzoekt. Het lag niet aan het volk van Israël, en het geldt ons evenzo, dat zij bewaard werden. De profeet krijgt de opdracht om… Lees verder →

ds. P. Vermaat – Jona 1:15b en 17a & Openbaring 20:12m

Jona werd geroepen om de koning van Israël goed nieuws te brengen; later om in Ninivé (het huidige Mosul, Irak) het oordeel aan te zeggen. Jona was geroepen om op de smalle weg door het leven te gaan, maar hij… Lees verder →

dr. P. Masters – Kolossensen 2:11

Wanneer de apostel Paulus vervolgt over het onderwijs ten aanzien van de besnijdenis, wijst hij op de besnijdenis van Christus. Daar is het om te doen, ook in het Oude Testament toen de besnijdenis een teken was en niet de… Lees verder →

ds. A.I. Kazen – Mattheüs 7:24-27

Op deze oudejaarsdag van het kerkelijk jaar, eeuwigheidszondag, komt het Woord van de Heere Jezus Christus tot ons. Om de balans op te maken of we niet alleen hoorder van het Woord in het afgelopen jaar tot ons gesproken zijn… Lees verder →

ds. C. Boele – Openbaring 22:12

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we stil bij de laatste dingen, het laatste oordeel en de laatste woorden van Christus. Zie, Ik kom. Dat houdt Hij de verbannen apostel Johannes voor. Een woord ter bemoediging en… Lees verder →

ds. C. Mijderwijk – Handelingen 15:1-21

Als Paulus en Barnabas, na de uitstorting van de Heilige Geest met Pinksteren, op zendingsreis zijn ter verspreiding van het Evangelie van vrije genade, rijst de vraag over de besnijdenis. God zelf had de besnijdenis ingesteld in het Oude Testament… Lees verder →

dr. P. Masters – Lukas 24:47

Kostbaarder dan de grootste rijkdom in deze wereld is de vergeving van zonden. Vergeven te zijn door de almachtige God die rechtvaardig en heilig is en geen gemeenschap met de zonden kan hebben. God kwam zelf naar deze aarde en… Lees verder →

ds. G.C. Vreugdenhil – Filippenzen 4:13

In de gevangenis wijst de apostel Paulus de gemeente van Filippi erop dat hij, hoewel zwak, in Christus toch alle dingen vermag. Paulus leeft ín Christus en daarom hoeft hij zich geen zorgen te maken. Een bemoedigende belofte, ook in… Lees verder →

kand. L.G. de Deugd – 1 Samuël 17:48-53

Als het kampgevecht tussen de Filistijn Goliath en David, de gezalfde van de Heere, plaatsvindt, dan strijdt Goliath tegen de Heere. Het is de strijd van de Heere. Wat onmogelijk was voor de Filistijnen gebeurde: met een klein steentje werd… Lees verder →

« Vorige

© 2020 Preekaantekeningen