Preekaantekeningen

rev. Ibrahim – Romeinen 7:24-25

In Romeinen 7 uit de apostel Paulus een diepe klacht over zichzelf: ik ellendig mens. Het is voortgaande klacht in de tegenwoordige tijd. En dan volgt de vraag: wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Wat als we… Lees verder →

ds. W.J. Westland – Lukas 2:35a

Simeon profeteert dat het Kind Jezus een val en opstanding zal zijn voor velen en dat Hij een teken zal zijn dat weersproken zal worden. Een zwaargeladen woord; Jezus optreden en prediking zal irritatie oproepen. Dat herkennen we: we willen… Lees verder →

ds. D.J. Diepenbroek – Filippenzen 3:1b

De apostel Paulus wordt gedrongen door de liefde van Christus. Dat is wat hem ten diepste drijft om dezelfde dingen te schrijven. Het is hem niet verdrietig. En het is de garantie voor de gemeente. De waarschuwing tegen de dwaalleraars… Lees verder →

dr. P. Masters – Efeze 1:18-19

Na het onderwijs over de soevereine verkiezing van God, de adoptie in het gezin van God, de hemelse heerlijkheid en de noodzaak van het intens kennen van God, leert de apostel Paulus de christenen in Efeze dat God alle macht… Lees verder →

ds. P.C. Hoek – Jesaja 53:10b

De bediening der verzoening is er vanwege de liefde van God de Vader die het behaagde om Zijn Zoon, De Heere Jezus Christus, te verbrijzelen. Zijn ziel, Zijn leven is tot een schuldoffer gesteld. Een volkomen verzoening van de zonden…. Lees verder →

ds. T. Overbeeke – Markus 10:21

De rijke jongeling, die naar Jezus toesnelt en voor Hem op de knieën valt, zit aan zijn bezit vast. Jezus geeft hem 6 werkwoorden: gaan, verkopen,  geven, kopen, nemen, volgen. Het toont de weg van de discipelschap en navolging achter… Lees verder →

dr. P. Masters – Psalm 121

Wij mensen zijn allemaal afhankelijk. Wat is het een zegen om afhankelijk te zijn van de levende God die aan allen die in Hem geloven uit genade het eeuwige leven schenkt. Psalm 121, een pelgrimslied onderweg door de aardse woestijn,… Lees verder →

ds. L. de Wit – Markus 9:7b

Bij de verheerlijking op de berg wordt Jezus door Mozes en Elia onderwezen dat Hij naar Golgotha moet. Jezus is hierin een voorbeeld voor Zijn leerlingen. Hij wordt gesterkt door het Woord. Mozes en Elia weten hoezeer het volk en… Lees verder →

ds. J. Post – Lukas 9:44

Bij de tweede aankondiging van Zijn lijden en sterven leert de Heere Jezus dat Hij, die de Zoon des mensen is, overgeleverd zal worden in mensen handen. Het vindt plaats na de verheerlijking op de berg waarna Hij afdaalt en… Lees verder →

dr. P. Masters – Efeze 1:17

De apostel Paulus gaat in de brief aan de christelijke gemeente te Efeze in op het intense kennen van God. Dat gaat viel dieper dan alleen maar theoretische kennis. Het is geheiligde kennis door het werk van de Heilige Geest… Lees verder →

« Vorige

© 2021 Preekaantekeningen